آنجا که عرب نی انداخت یعنی چهآنجا که عرب نی انداخت یعنی چه

آنجا که عرب نی انداخت یعنی چه ؟
برو آنجا كه عرب نی انداخت کنایه از چیست؟

🔹 یعنی برو جایی که گم و گور شوی! یا به اصطلاح ” بری دیگه برنگردی”
– دنبال نخود سیاه فرستادن!

در قرون گذشته که خبری از ساعت نبود، در شبه جزیره عربستان که بیابانی هموار و بدون کوه بود، دانستن ساعت دقیق روز و شب مشکل بود. در آن هنگام افراد مخصوصی بودند که به دور از آبادی به بیابان می رفتند و نی ها یا نیزه هایی را به بالا پرتاب می کردند.

اگر اشعه خورشید به اینها برخورد می کرد ساعت را روز می دانستند. دانستن زمان برای انجام مناسک عبادی مانند حج موثر بود.

چون انجام این کار در بیابان و دور از آبادی ها انجام می گرفت، کم کم این ضرب المثل معروف شد که وقتی کسی را بخواهند جای خشک و بی آب و علف بفرستند یا جایی بفرستند که از دستش راحت شوند می گویند برو جایی که عرب نی انداخت. در واقع غیر مستقیم می گویند برو گم و گور شو ولی اینجا نباش
این مثل را هنگام عصبانیت بر زبان می‌آورند. گاهی اتفاق می‌افتد كه خادمی ‌مخدومش را بترك محل خدمت تهدید می‌كند، فرزندی بعلامت قهر از خانه خارج می‌شود كه دیگر مراجعت نكند،‌ زنی بمنظور اخافه و ارعاب شوهرش او را بجدائی و بازگشت بخانه پدرو مادر تهدید می‌كند و و…..
در تمام این موارد اگر مخاطب را از تحكمات و تهدیدات متكلم خوش نیاید با نهایت تندی و خشونت جواب می‌دهد: (برو آنجا كه عرب نی انداخت)

یاسین چنگیز کیست؟

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

2 thoughts on “آنجا که عرب نی انداخت یعنی چه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *