عربی زدگی در شرح و تحلیل متون ادب فارسیمقاله تحقيق نوشتن

ارزیابی ترجمه قرآن بر اساس الگوی برمن

بررسی کارآمدی الگوی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن؛ مورد مطالعه گرایش منطقی سازی
نویسندگان

شهریار نیازی ۱ جواد اصغری ۲ انسیه سادات هاشمی ۳

۱ هیأت علمی دانشگاه تهران گروه زبان و ادبیات عربی

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳ گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

ترجمه قرآن به عنوان حساس‌ترین متن مقدس، نیاز به ارزیابیِ دقیق دارد. ارزیابیِ نظام‌مند باید بر پایه نظریه‌ها و الگوهای علمی صورت بگیرد. نظریه‌پردازانِ ترجمه الگوهای مختلفی برای ارزیابی ترجمه ارائه داده‌اند. در این میان الگوی ارزیابی ترجمه آنتوان برمن که بر حفظ اصالت متن مبدأ و اجتناب از ایجاد تغییر در ترجمه تأکید دارد، برای ارزیابی ترجمه مبدأمدار رضایی اصفهانی از قرآن کریم انتخاب شده است. برمن با بیان سیزده گرایش ریخت‌شکنانه در ترجمه به تحلیل منفی ترجمه‌های آزاد و قوم‌مدار می‌پردازد و تأکید می‌کند که این الگو باید با تحلیل مثبت از سوی سایر مترجمان تکمیل شود. مقاله حاضر به قصد مطالعه میزان کارآمدی الگوی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن، گرایش منطقی‌سازی را در ترجمه رضایی مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد که منطقی‌سازی در ترجمه گاه اجباری و گاه اختیاری است. منطقی‌سازی اختیاری در تحلیل منفی و اجتناب از آن در تحلیل مثبت جای می‌گیرد. اما منطقی‌سازی اجباری باید به عنوان تبصره‌ای در به‌کارگیری الگوی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن مد نظر قرار گیرد. عامل منطقی‌سازی اجباری را می‌توان در ناخوش‌ساخت شدن ترجمه فارسی، تفاوت در چگونگی نشان‌داری سازه‌های دو زبان و خدمت لفظ به معنا در زبان قرآن جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها

الگوی ارزیابی ترجمه آنتوان برمن رضایی اصفهانی منطقی‌سازی تحلیل مثبت و منفی

فایل کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید

ارزیابی ترجمه قرآن بر اساس الگوی برمن

دانلود کتاب اللغه و بناء الشعر

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *