تشبیه در قرآنزیبایی یک تشبیه در قرآن (خانه عنكبوت)

ارزیابی ترجمه قرآن های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر ماده «حشر»

عنوان نشریه: پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی : بهار و تابستان ۱۳۹۴ , دوره ۵ , شماره ۱۲ ; از صفحه ۱۲۱ تا صفحه ۱۴۶ .
نویسندگان: روحی برندق کاووس*, حاجی خانی علی, فریادرس محسن

انتقال علوم و معارف از هر زبانی به زبان دیگر، از راه ترجمه ممکن و میسر است. اما این جریان انتقال، با وجود نقاط مثبت، نقاط ضعف نیز دارد. توجه و حساسیت پیرامون این امر در قرآن کریم بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از منبعی برتر از ماده سرچشمه می گیرد. یکی از این موارد ضعف، در معناشناسی و معادل یابی واژه «حشر» و مشتقات آن دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و تحلیلی جامع و کامل درباره معادل یابی این واژه پرداخته است و بدین نتیجه دست یافته است که معادل حقیقی و جامع این واژه، «جمع نمودن و سوق دادن به سوی قیامت» همراه با قید «اجبار» است، اما این معنای جامع در ترجمه های فارسی معاصر از جمله، ترجمه های آیتی، الهی قمشه ای، رضایی، صفارزاده، فولادوند، کاویان پور، مجتبوی، مشکینی، مصباح زاده، معزی و مکارم شیرزای رعایت نشده است و تنها الهی قمشه ای در یک مورد، آن هم به صورت ناقص، بدان اشاره کرده است

دانلود فایل اصلی مقاله از اینجا

ارزیابی ترجمه قرآن


مسأله کیفیت همواره در مباحث مربوط به ترجمه چه به عنوان یک محصول و چه به عنوان یک فرایند از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بسیار شنیده ایم که می گویند هدف از هرگونه فعالیت ترجمانی تولید ترجمه ای خوب یا به عبارت دیگر متن مقصدی خوب است. اما بر اساس چه معیاری می توان گفت که ترجمه ای در مقایسه با ترجمه های دیگر خوب یا بد و ضعیف است؟ معیارهایی که برای این امر ذکر می شوند، بسته به هدف از ارزیابی و چهارچوب نظری بکار گرفته شده توسط افرادی که کیفیت ترجمه را ارزیابی می کنند، با هم متفاوت می باشد. هاوس ( ۱۹۹۷:۱ ) می گوید: “پیش نیاز ارزشیابی کیفیت یک ترجمه وجود یک نظریه ترجمه است. بنابراین، وجود نگرشهای مختلف نسبت به ترجمه منجر به تفاوت برداشت ها از مفهوم کیفیت ترجمانی و در نتیجه، تفاوت روش های ارزیابی آن می گردد.”

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *