قواعد اسم موصول در عربیاسم موصول در عربی

اسم موصول در عربی

قواعد عربی دبیرستان
اسم موصول در لغت کلمه اﻯ است که دو کلمه یا دو جمله را به یکدیگر وصل مـﯽ کند . اسم هاﻯ موصول انواعـﯽ دارند از این قرار :

مذکر                                  مؤنث

مفرد :  الذی                                  التی

۱٫ خاص :      مثنـﯽ : اللـّذ ان ِ – اللـّذَیْـن ِ                  اللـّـتان ِ – اللـّتـَیـْن ِ

جمع :  الـّذینَ                                  اللاتی و اللـّواتی

اسم موصول

براﻯ انسان : مَـن ( کسـﯽ که ، که )

۲٫ عا م :

براﻯ غیر انسان : ما ( چیزﻯ که ، که )

توجه :

۱٫    اسم موصول ( چه خاص و چه عام ) مـﯽ تواند هر نقشـﯽ را بپذیرد . مثل فاعل ، مفعول ، مضاف إلیه و صفت و مبتدا و … .مانند :

فاعل : جاء الذی رأیتـُه بالأمس . ( آنکه دیروز دیدمش ، آمد . )

مفعول :  اِعْـمَـلوا ما شِـئـتـُم . ( آنچه مـﯽ خواهید ، انجام دهید . )

مضاف إلیه : اللهُ معَ الذین یَعـمَـلون الصالحات .(خداوند همراه کسانـﯽ است که کارهاﻯ شایسته انجام مـﯽدهند.)

صفت : [ البته در صورتـﯽ است که بعد از اسم معرفه بیاید . ] الإنسانُ الذی یجتهدُ ینجحُ .( انسانـﯽ که تلاش

مـﯽ کند ، موفق مـﯽ شود . )

مبتدا : ما عندکم یَـنـفـَدُ . ( آنچه شما دارید ، ازبین مـﯽ رود و تمام مـﯽ شود .)

خبر : هو الذی أرْسَلَ رسولـَه بالهُـدﻯ . ( او کسـﯽ است که پیامبرش را به هدایت فرستاد . )

مجرور بحرف جر : کلّ ُ نفـْس ٍ بما کَسَبَـتْ رَهـینه ٌ . ( هر کس در گرو اعمالـﯽ است که انجام داده است . )

۲٫    بعد از اسم موصول ، جمله یا شبه جمله اﻯ ( جار و مجرور و ظرف ) مـﯽ آید و مفهوم آن را کامل مـﯽکند

که به آن صله مـﯽ گوییم  . صله ، محلـﯽ از اعراب ندارد و در ترکیب مانند یک جمـله ﻯ معمولـﯽ ترکیب

مـﯽ شود . مانند :

اسمیه  :  مانند :  اِحْترِمْ مَنْ هُـوَ أصْغرُ مِـنکَ .

جمله

فعلیه :  مانند : العاجِـزُ مَنْ عَجَزَ عَن اکتسابِ الثوابِ .

صله                                                  جار و مجرور : مانند : یُسَبـِّحُ لهُ ما فی السّماواتِ و الأرض ِ .

شبه جمله

ظرف : مانند : أنـْفِـقْ بـِما عِـندَکَ فی سَبیلِ الله ِ .

۱ . اسم موصول : ( به معنـﯽ کسـﯽ که و چیزﻯ که ) مانند مثال هاﻯ فوق .

۳٫  انواع مَن و ما         ۲ . اسم استفها م : ( به معنـﯽ چه کسـﯽ و چه چیزﻯ ) مانند : مَنْ خَرَجَ مِـن الصّف ؟

( چه کسـﯽ از کلاس خارج شد ؟ )

۳ . اسم شرط :  ( به معنـﯽ هر که و هر چه ) ما تفعلْ أفعلْ . ( هر چه انجام دهـﯽ ،

انجام مـﯽ دهم . )

علاوه بر موارد فوق ، کلمه ﻯ « ما » در صورتـﯽ که قبل از فعل ماضـﯽ بیاید ، این فعل را منفـﯽ کرده و دراین صورت ، حرف است نه اسم . مانند : ما ذَهَبَ . نرفت . ( حرف نفـﯽ )

اختبرنفسک

عین إعراب الموصولات فی العبارات التالیه :

الف) « أرأیتَ الذی یُـکَذ ِّبُ بالدّینِ . فذلکَ الذی یَدُعُّ الیتیمَ . »

ب) « إنَّ رَبـّی یَبْـسُطُ الرزقَ لـِمَنْ یَشاءُ مِـنْ عِـبادهِ . »

ج) « الذی أطْعَـمَهُم مِـن جُوع ٍ . »

د) « صِـراطَ الذینَ أنـْعَمْتَ عَـلـَـیْهِـم . »

هـ) « الذینَ یُؤمِـنونَ بالغیبِ و یُـقیمونَ الصَّلاهَ وَ مِـمّا رَزَقـْناهُمْ یُـنفقونَ . »

و) « قالوا أتـَجْعَلُ فیها مَن یُـفـْسِـدُ فیها . »

ز) « فـَبَدَّلَ الذینَ ظلمُوا قـَولاً غَـیْرَ الذی قیلَ لـَهُم . »

موصوف و صفت در عربی

اسم موصول در عربی – موصول چیست – قواعد موصول – انواع موصول ( موصول عام و خاص)

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *