روش های تحقیقانواع روش تحقیق مقاله

اصطلاحات لهجه عراقی : پرکاربردترین اصطلاحات در لهجه عراقی – لهجه بغدادی

فایل ویدئویی اصطلاحات عراقی را در اینستاگرام ما ببینید : اینجا کلیک کنید

آموزش مجازی لهجه عراقی : در واتساپ پیام بدهید ۰۹۱۲۴۷۸۹۶۴۹

عراقی – عامی فارسی  
درنفیس پیچ گوشتی ۱
شحاطه صندل ۲
شفقه کلاه ۳
طربکه ، طربگه: اصوات أرجل الخیل عندما تجری، وتقال مجازا لمن أموره غیر منتظمه ومخربطه یعنی طربکه. حالت کسی که بهم ریخته وبی نظم باشد ۴
عرقجین ، عرقچین: طاقیه توضع على الراس.   کلاه عرقچین ۵
مخرگن،مبهذل،مخربط بی نظم ۶
اتکربست از پله افتادم ۷
استکان استکان ۸
هسه اکنون حالا ۹
صوبه بخاری نفتی ۱۰
سیبندی مکار ۱۱
تمن برنج ۱۲
موطه بستنی ۱۳
دوشک تشک ۱۴
صوجک،بسببک به خاطر تو ۱۵
شعلیک   به تو ربطی نداره به تو چه؟ ۱۶
هورن بوق ماشین ۱۷
خشم بینی ۱۸
بنکه پنکه ۱۹
بسطال پوتین نظامی ۲۰
تانکی مای/خزان ماء تانکر آب ۲۱
جربایه تخت ۲۲
قریوله تخت یک نفره ۲۳
تنکه حلب ۲۴
روزنامه تقویم ۲۵
طوبه توپ ۲۶
زنگین ثروتمند ۲۷
قمصله کابشن ۲۸
لیش چرا ۲۹
جرخ چرخ ۳۰
جاکوج چکش ۳۱
شکو ماکو؟ چه خبر؟ ۳۲
خاولی حوله ۳۳
مندیل.چفیه دستمال ۳۴
بلتیقه،برتیقه حیله ۳۵
زین خوب ۳۶
خوش باشه،خوبه ۳۷
کشخه خوش تیپ ۳۸
إهوای.إهوایـــه خیلی زیاد ۳۹
دشبول داشبورد ۴۰
طسه دست انداز ۴۱
طره و کتبه شیر وخط دو روی سکه ۴۲
شباک،شباچ پنجره ۴۳
رازونه طاقچه.از روزنه فارسی گرفته شده ۴۴
لانشون ژامبون ۴۵
مصلایه سجاده ۴۶
دایخ سرگیجه دارم ۴۷
أغاتی سرورم ۴۸
صوصج سوسیس ۴۹
سیم سیم برق ۵۰
إشبنتو سیمان ۵۱
بلکت شاید ۵۲
شربت شربت ۵۳
جام شیشه ۵۴
إسکملی صندلی ۵۵
سوله عادت ۵۶
باجر فردا ۵۷
زولیه فرش ۵۸
لوتی فریبکار ۵۹
خاشوکه قاشق ۶۰
مرتدیلا کالباس ۶۱
عربنجی کالسکه چی ۶۲
فختایه کبوتر فاخته ۶۳
قندره کفش ۶۴
جفجیر کفگیر ۶۵
کلاوجی کلاه بردار ۶۶
باجه کله پاچه ۶۷
کلیجه کلوچه ۶۸
کنتور کمد لباس ۶۹
دربونه کوچه تنگ ۷۰
طرن کودن ۷۱
جنطه کیف ۷۲
بزونه گربه ۷۳
توثیه گرز ۷۴
ولی گم شو ۷۵
طلی گوسفند کوچک ۷۶
ترجیه گوشواره ۷۷
تایر لاستیک ماشین ۷۸
قنقینه لجوج،بدقلق ۷۹
صونده شلنگ ۸۰
گلاص لیوان ۸۱
طاسه کاسه ۸۲
طلایب مشکلات ۸۳
طرگاعه مصیبت بزرگ ۸۴
قاصه گاوصندوق ۸۵
دیر بالک مواظب باش ۸۶
مکینه حلاقه موتراش ۸۷
رمشلی میس کال بزن ۸۸
لبلبی نخود آب پز ۸۹
باوع نگاه کن ۹۰
حارس لیلی نگهبان شب ۹۱
الشرطه أبو اسماعیل (کنایه)العسکری فی الشرطه او منتسب الداخلیه پلیس ۹۲
عسکری،منتسب الجیش أبو اسماعیل(کنایه)لمنتسب فی الجیش ارتشی ۹۳

*مناطق مختلف عراق واژه و لهجه های مخصوص به خود دارد موارد بالا بیشتر متمایل به اهل بغداد است.

مترجم فارسی عربی در عراق

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

2 thoughts on “اصطلاحات لهجه عراقی”
  1. سلام لطفا بفرمایید چگونه میتوانم زبان عربی خوزستانی را یاد بگیرم؟ تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *