روش های تحقیق
8.5k{icon} {views}

اصطلاحات لهجه عراقی : پرکاربردترین اصطلاحات در لهجه عراقی – لهجه بغدادی

فایل ویدئویی اصطلاحات عراقی را در اینستاگرام ما ببینید : اینجا کلیک کنید

آموزش مجازی لهجه عراقی : در واتساپ پیام بدهید ۰۹۱۲۴۷۸۹۶۴۹

عراقی – عامیفارسی 
درنفیسپیچ گوشتی۱
شحاطهصندل۲
شفقهکلاه۳
طربکه ، طربگه: اصوات أرجل الخیل عندما تجری، وتقال مجازا لمن أموره غیر منتظمه ومخربطه یعنی طربکه.حالت کسی که بهم ریخته وبی نظم باشد۴
عرقجین ، عرقچین: طاقیه توضع على الراس.  کلاه عرقچین۵
مخرگن،مبهذل،مخربطبی نظم۶
اتکربستاز پله افتادم۷
استکاناستکان۸
هسهاکنون حالا۹
صوبهبخاری نفتی۱۰
سیبندیمکار۱۱
تمنبرنج۱۲
موطهبستنی۱۳
دوشکتشک۱۴
صوجک،بسببکبه خاطر تو۱۵
شعلیک  به تو ربطی نداره به تو چه؟۱۶
هورنبوق ماشین۱۷
خشمبینی۱۸
بنکهپنکه۱۹
بسطالپوتین نظامی۲۰
تانکی مای/خزان ماءتانکر آب۲۱
جربایهتخت۲۲
قریولهتخت یک نفره۲۳
تنکهحلب۲۴
روزنامهتقویم۲۵
طوبهتوپ۲۶
زنگینثروتمند۲۷
قمصلهکابشن۲۸
لیشچرا۲۹
جرخچرخ۳۰
جاکوجچکش۳۱
شکو ماکو؟چه خبر؟۳۲
خاولیحوله۳۳
مندیل.چفیهدستمال۳۴
بلتیقه،برتیقهحیله۳۵
زینخوب۳۶
خوشباشه،خوبه۳۷
کشخهخوش تیپ۳۸
إهوای.إهوایـــهخیلی زیاد۳۹
دشبولداشبورد۴۰
طسهدست انداز۴۱
طره و کتبهشیر وخط دو روی سکه۴۲
شباک،شباچپنجره۴۳
رازونهطاقچه.از روزنه فارسی گرفته شده۴۴
لانشونژامبون۴۵
مصلایهسجاده۴۶
دایخسرگیجه دارم۴۷
أغاتیسرورم۴۸
صوصجسوسیس۴۹
سیمسیم برق۵۰
إشبنتوسیمان۵۱
بلکتشاید۵۲
شربتشربت۵۳
جامشیشه۵۴
إسکملیصندلی۵۵
سولهعادت۵۶
باجرفردا۵۷
زولیهفرش۵۸
لوتیفریبکار۵۹
خاشوکهقاشق۶۰
مرتدیلاکالباس۶۱
عربنجیکالسکه چی۶۲
فختایهکبوتر فاخته۶۳
قندرهکفش۶۴
جفجیرکفگیر۶۵
کلاوجیکلاه بردار۶۶
باجهکله پاچه۶۷
کلیجهکلوچه۶۸
کنتورکمد لباس۶۹
دربونهکوچه تنگ۷۰
طرنکودن۷۱
جنطهکیف۷۲
بزونهگربه۷۳
توثیهگرز۷۴
ولیگم شو۷۵
طلیگوسفند کوچک۷۶
ترجیهگوشواره۷۷
تایرلاستیک ماشین۷۸
قنقینهلجوج،بدقلق۷۹
صوندهشلنگ۸۰
گلاصلیوان۸۱
طاسهکاسه۸۲
طلایبمشکلات۸۳
طرگاعهمصیبت بزرگ۸۴
قاصهگاوصندوق۸۵
دیر بالکمواظب باش۸۶
مکینه حلاقهموتراش۸۷
رمشلیمیس کال بزن۸۸
لبلبینخود آب پز۸۹
باوعنگاه کن۹۰
حارس لیلینگهبان شب۹۱
الشرطه أبو اسماعیل (کنایه)العسکری فی الشرطه او منتسب الداخلیهپلیس۹۲
عسکری،منتسب الجیش أبو اسماعیل(کنایه)لمنتسب فی الجیشارتشی۹۳

*مناطق مختلف عراق واژه و لهجه های مخصوص به خود دارد موارد بالا بیشتر متمایل به اهل بغداد است.

مترجم فارسی عربی در عراق

You may also like

You may also like

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com