روش های تحقیقانواع روش تحقیق مقاله

انواع پرسش در پرسشنامه
پرسش‌های پیمایش از نظر شکل دو نوع هستند. پرسش‌های بسته و پرسش‌های باز. در پرسش‌های بسته از پاسخگویان می خواهند که از مجموعه ای مشخص از پاسخ ها، یکی را انتخاب کند. انواع پرسش‌های بسته عبارتند از: پرسش‌های چند انتخابی، پرسش های بلی – خیر و پرسشهایی با مقیاس درجه بندی عددی. در پرسش های باز از پاسخ‌‌دهنده می خواهند که به زبان خود و هرچقدر که می‌خواهد پاسخ بدهد. انواع این پرسش‌ها عبارتند از پرسشهای پُرکردنی، پاسخ‌های کوتاه، مقاله، توضیح و تشریح.
استفاده از پرسش های بسته در پیمایش های سازمانی بسیار مطلوب و جذاب هستند. پاسخ‌دهندگان به سرعت و به راحتی می توانند به پرسش‌های بسته پاسخ دهند و در زمان صرفه‌جویی کنند و از طرفی دامنه پاسخ های مربوط به اهداف پیمایش را محدود کرده و الگوی واحدی را در اختیار همه قرار می‌دهند. پرسش‌های بسته به پاسخگویان این امکان را می‌دهد تا به خوبی پرسشها را تفسیر کنند و به آنها پاسخ دهند.
پرسشهای باز نیز دارای اهمیت و ارزش خاصی هستند پرسشهای باز یا پرسش‌های بدون ساختار از پاسخ‌دهندگان می‌خواهند هر طور که می خواهند و به زبان خود به پرسش ها پاسخ دهند. یکی از بزرگترین مزایای پرسش‌های باز آن است که به پاسخ دهندگان امکان می دهند تا با استفاده از الگوی مورد قبول خود و بدون اینکه نا خواسته تحت تاثیر گزینه‌های از پیش تعیین شده قرار بگیرند، به سوالات پاسخ دهند. پرسش‌های باز به بهترین شکل نظرات واقعی پاسخ‌دهندگان را منعکس می‌کنند. از سویی دیگر، پرسشهای باز دارای معایبی هستند، ازجمله‌بزرگترین ضعف‌پرسش‌های باز، زمان و انرژی زیادی است که باید صرف پردازش و تجزیه و تحلیل پاسخ‌های ارائه شده به این پرسش‌ها شود.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *