شغل و ابتلا به دیابتکارمند

بازتاب اشتغال زنان در رمان

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

بررسی اشتغال زنان در رمان “عباد ‌‌الشمس” سحر خلیفه (بر اساس نظریه توانمندسازی زنان)

چکیده
سحر خلیفه رمان نویس مشهور فلسطینی است که شهرتش بیشتر به طرح مسائل زنان و دفاع از حقوق ایشان بازمی‌گردد. از آنجا که زنان محور اصلی بیشتر رمان‌های او را تشکیل می‌دهند، گرایش‌های فمینیستی نویسنده از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از ناقدان قرار گرفته است. یکی از نظریاتی که بر مبنای تألیفات فمینیست‌‌ها شکل­گرفته و در آثار سحر خلیفه نیز نمود دارد، نظریه توانمندسازی زنان است. اشتغال زنان و استقلال اقتصادی که بن‌مایه اصلی رمان “عبادالشمس” سحر خلیفه را تشکیل می‌دهد، یکی از ابزارهای مهم توانمندسازی است. در این مقاله تلاش­شده اشتغال زنان در رمان عباد‌الشمس بر اساس نظریه توانمندسازی و به روش توصیفی-تحلیلی مورد واکاوی قرار گیرد. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که سحر خلیفه از دیدگا‌ه‌های نظریه‌پردازان حوزه توانمندسازی تأثیر پذیرفته و سعی­کرده زنان جامعه خود را به امکاناتی همچون آموزش و شغل مناسب که از آن محروم بوده یا نسبت به مردان دسترسی کمتری به آن دارند آگاه کند. نویسنده به عنصر عاملیت زنان، بسیار پایبند است و تلاش می‌کند با خلق قهرمان‌های زنی که در مقابل قوانین تبعیض­آمیز جامعه ایستاده‌اند، زنان فلسطینی را به افزایش مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی تشویق کند. خلیفه با ترسیم دستاوردهایی همچون عزت نفس، خودکفایی، ارتقای سطح زندگی و… برای قهرمان‌های زن، بر آن است که زنان سرزمین خود را از عناصری منفعل به بازیگرانی مستقل و توانمند تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها

اشتغال زنان توانمند‌سازی سحر خلیفه رمان عباد الشمس

همچنین بخوانید: دانلود رمان أحببتک أکثر مما ینبغی

نویسندگان

محمود آبدانان مهدیزاده ۱ کبری روشنفکر ۲ فاطمه عارفی فرد ۳

۱ استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز

۲ دانشیار گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۳ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز


بازتاب اشتغال زنان در رمان

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *