ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشونمقاله عربی - تحقیق عربی بررسی تطبیقی خرد در "شاهنامه" و "الأدب الصغیر و الأدب الکبیر"

بررسی پیرنگ در داستان سیاوش : پیرنگ به یک سری حوادث مرتبط به هم گفته می‌شود که یا زایده‌ی تخیل نویسنده هستند یا واقعیت دارند و به‌صورت قصه درآمده‌اند.

برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید

همچنین بخوانید : پیرنگ چیست

نویسندگان: زارعی فخری, امین احمد, موسوی سیدکاظم
اگرچه بحث عناصر داستان بیشتر در نثر مطرح می شود و از مباحث تازه در عرصه داستان نویسی است، این مقاله بیانگر آن است که در داستان های شاهنامه نیز عناصر داستانی در نهایت قوت و استحکام به کار گرفته شده است. در حقیقت، اثر داستانی فردوسی همپای دیگر آثار ادبی جهان حرکت می کند و چه بسا، بعضی از عناصر داستانی آن همسنگ آثار بزرگ جهان است. پیرنگ یا طرح در داستان «سیاوش» از آن روی اهمیت دارد که این داستان در شمار سرگذشت های دل انگیز و پرفراز و نشیب شاهنامه فردوسی است. وجود حوادث منطقی در داستان و عامل علیت میان آنها سبب استواری پیرنگ شده است. «گفت و گو ها» نیز در شکل گیری پیرنگ داستان موثرند.
در این مقاله، با ذکر حوادث و نشان دادن رابطه علت و معلولی میان آنها، به ترسیم پیرنگ داستان «سیاوش» می پردازیم و هنر داستان پردازی فردوسی را که منطبق بر اصول داستان نویسی است نشان می دهیم.

بررسی پیرنگ در داستان سیاوش

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *