تبریک تولد پدر به عربیتبریک تولد پدر به عربی

تبریک تولد پدر به عربی

در ادامه اس ام اس و پیام تبریک تولد پدر به زبان عربی می آید
کل عام وأنت بخیر، فأنا أحبک، وأنا صغیر، وأنا کبیر، أراک کل یوم فی حیاتی الإنسان المحترم، والحنون أحبک یا أبی.

ترجمه: آرزوی سلامتی دائم برای تو دارم، من تو را دوست دارم چه کوچک باشم و چه بزرگ، هر روز در زندگی ام تو را انسان محترم و مهربانی می بینم. ای پدر دوستت دارم

عید میلاد سعید یا أبی یحفظک الله من کل شر، ویرعاک فأنت من أفضل الأکرمین دمت سالم یحفظک الله من کل سوء.

ترجمه: ای پدر تولدت مبارک، خداوند تو را از هر شری در امان نگاه دارد و تو را حفظ کند تو بهترین هستی، سلامت باشی و خداوند از هر بدی تو را در امان نگاه دارد

همچنین بخوانید: آهنگ عربی تولد مبارک

الیوم عید میلاد أبی اغلى الناس على قلبی، أتمنى له الحیاه السعیده، والصحه، والعافیه، وعقبال الملیون عام یا رب.
أطال الله فی عمرک یا أبی الغالی عید میلاد سعید علیک یا أجمل إنسان فی هذه الحیاه.
کل عام وأنت بخیر یا والدی یامن غمرت قلبی بالوفاء، ویا من غمرت عمری بالحب الصافی، ویا من نورت حیاتی بنورک الغالی. أتمنى من الله أن یطول فی عمرک یا عمود المنزل کل عام وأنت بخیر.
عید میلاد والدی لا یمکن أنساه، فهو عید من یسندنی فی هذه الدنیا فیا رب أحفظه لی، وأجعله من أهل الجنه یا الله.
عید میلاد سعید یا أبی، آمل وأتمنى أن أصبح أب رائعاً مثلک، شکراً لوجودک بجانبی دائماً، أتمنى لک یوماً سعیداً فی کل یوم وفی کل سنه،بل فی کل اعوام السنه،واتمنى أن یطیل الله لنا فی عمرک، کل عام وأنت بخیر بابا الغالی
کل عام وأنت فی حیاتی نور، وأنت فوق رأسی تاج أدام الله علیک الصحه، والعافیه.
عید میلاد سعید إلى أصغر رجل وسیم، وطیب القلب، عرفته فی حیاتی، کنت دائماً أرغب فی أن أصبح شخصًا مثلک. لقد جعلتنی أصدق أن هذا العالم جمیل بوجودک، عید میلاد سعید أبی.

همچنین بخوانید : تبریک ازدواج به زبان عربی

کلمات فی عید میلاد الأب أبی یا صاحب القلب الکبیر، ویا صاحب الوجه النضیر، کل عام وأنت فی دنیانا القمر المنیر. أبی..کل عام وأنت الحب الذی ینیر لنا الطریق، والسند الذی نقوى به على مصاعب الحیاه، کل عام وأنت الفخر الذی نحس به فی کل لحظه، کل عام وأنت بخیر یا ملیک قلوبنا. أبی یعجز اللسان عن الکلام، والعقل عن التفکیر، والقلب عن التعبیر، ولکن أرجو أن تقبل منی هذه الکلمه وکل عام وأنت بخیر، أحبک أبی. یابوی.. الدنیا بدونک مالها معنى أیامها سود والقشرا لیالیها، ربی یدیمک ویخلیک وتبقى قمر لیلی وبنورک تضویها. أبی الحبیب أهدیک قطره من الخلیج، وزهره من بستان الأریج، وکلمات حب من قلبی البهیج، وکل عام وأنت بخیر حفظک الله یا أبی. أبی الحبیب أنت النور الذی یضیء حیاتی، والنبع الذی أرتوی منه حباً وحناناً، أنت الذی یُشار إلیه بالبنان ویفتخر به بین الأنام فهنیئاً لی بک أیها الأب العظیم وکل عام وأنت بخیر. والدی الحبیب إلیک أهدی هذه الکلمات یا من أنت أغلى من نفسی التی بین جوانحی وأحب إلی من روحی التی تسری فی جسدی یا من أجد عنده سعه الصدر ولین الجانب، تغمرنی بحنانک فتزرعنی فی حدائق قلبک، وتحرسنی بعیونک وتحمینی من نوائب الدهر وأوجاعه وکل عام وأنت بخیر. یابوی کل عام وأنت أعز غالی..کل عام وأنت أغلى من نفسی على حالی.. کل عام وأیامک سعاده وهنا وعافیه یا سید الرجالِ. أبوی..یا هیبتی وعزی وسبب شموخی وعلو راسی، کل عام وانت صدیقی وأخوی یا حبیبی وأغلى ناسی. أبی الغالی أفدیک بالقلب لو یرضیک کل عام وأنت بخیر. أبی أنت مثلی الأعلى بالحیاه، منک وحدک تعلمت کیف أکون إنساناً وکل عام وأنت بخیر. الله یخلیک یا أعز إنسان، بغیابک الکلمه تعجز فی نحرها وبقربک اللیله یحضنها قمرها فی صوتک دفء وفی عروقی وفاء وشعوری تعرفه أحبک یا بعد کل الأزمان، أحبک أبی وکل عام وأنت بخیر. أبی شکراً لجعلی فی حیاتک أمیره، لعودتی بین أحضانک طفله صغیره، أتمنى أن أکون لهذا العطاء جدیره وکل عام وأنت بخیر.

تولد پدر به عربی: میلاد الأب
تبریک تولد پدر به عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *