ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشونمقاله عربی - تحقیق عربی بررسی تطبیقی خرد در "شاهنامه" و "الأدب الصغیر و الأدب الکبیر"

ترادف در زبان عربی : ترادف یکی از مباحث روابط معنایی است.
نویسندگان: عبدالمحمدی حمیدرضا*, شریفی محمد
در انواع روابط معنایی بین الفاظ، ترادف یکی از مباحث لغوی و به مثابه پدیده ای تلقی می شود که همواره محل مناقشه بوده است. الفاظ مترادف از جمله الفاظی هستند که حجم زیادی از لغت نامه های قدیم و جدید عربی و غیر عربی را به خود اختصاص داده اند. زبان عربی نیز از جمله زبانهایی است که به دلیل وجود الفاظ مترادف از دیگر زبانها متمایز و برجسته گشته تا جایی که وجود این الفاظ مشخصه ای برای این زبان شده و از آن جدا نمی شود. بدون شک شناخت این الفاظ و اثبات وجود ترادف میان آنها و یا بیان تفاوتهای موجود بین آنها باعث فهم بهتر و دقیق تر متون و کتب قدیم در همه زبانها بویژه زبان عربی می شود. مواضع پژوهشگران و لغت شناسان عرب پیرامون این پدیده و حقیقت وجود یا عدم آن مختلف می باشد گروهی آن را پذیرفته اند و گروهی در مقام انکار آن برآمده اند و این همان چیزی است که این پدیده را شایسته تحقیق و بررسی نموده است.
مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی) : زمستان ۱۳۹۱ , دوره – , شماره ۲۹ ; از صفحه ۱۸۵ تا صفحه ۲۱۴ .

برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید

ترداف چیست

ترادف در زبان عربی

مقاله عربی : معنا و مفهوم نقد در آثار قدماء

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *