تأثیر زبان عربی بر فارسیتأثیر زبان عربی بر فارسی

ترجمه مطلع معلقات عشر

ترجمه فارسی مطلع معلقات عشر

همچنین بخوانید: دانلود فایل پی دی اف ترجمه معلقات

امروؤالقیس
قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بین الدخول فحومل
ای دوستان بایستید تا با یاد محبوب و خانه اش که در ریگزار لوی بین دخول و حومل قرار گرفته گریه کنیم

طرفه بن عبد
لخوله اطلال ببرقه ثهمد تلوح کباقی الوشم فی ظاهر الید
خوله ویرانه هایی در ثهمد دارد که مانند بقایای خالکوبی روی دست است
أمن أم أوفی دمنه لم تکلم بحومانه الدراج فالمتثلم
آیا این خرابه ها در حومانه الدراج که حرفی بر زبان نمی آورند مربوط به ام اوفی است
عفت الدیار محلها فمقامها بمنی تأبد غولها فرجامها
آثار باقیمانده سرزمین به وسیله باد و باران از بین رفته است
ألا هبی بصحنک فاصبحینا ولاتبقی خمور الاندرینا
ای دوستان به پا خیزید و همه شراب های اندرین را برای ما بیاورید
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم
آیا موضوعی باقیمانده که شاعران در مورد آن شعر نگفته باشند یا اینکه بعد از توهم خانه را شناختم
آذنتنا ببینها أسماء رب ثاو یمل منه الثواء
أسماء به ما اطلاع داد که می خواهد از ما جدا شود و چه بسیار اقامت کننده ای که از اقامت خسته می شود
یا دار میه بالعلیاء فالسند أقوت وطال علیها سالف الأبد
ای سرزمین میه که در علیا و سند قرار گرفته است خالی از سکنه شده و زمان زیادی بر آن گذشته است
ودع هریره ان الرکب مرتحل وهل تطیق وداعا أیها الرجل
با هریره خداحافظی کن که کاروان در حال ترک اینجاست ای مرد آیا طاقت خداحافظی داری
أقفر من أهله ملحوب فالقطیبات فالذنوب
قطیبات و ذنوب خالی از سکنه شده است

ترجمه مطلع معلقات عشر

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *