ادبیات دیجیتالی در ایرانتجربه دیجیتالی شدن شعر و ادبیات داستانی در ایران

تیپ شناسی شخصیت های داستانی صادق هدایت با تأکید بر طبقه بندی انیه گرام
نویسندگان
سید احمد پارسا ۱؛ اقبال مرادی۲
۱استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
۲دبیر آموزش و پرورش
چکیده
پژوهش حاضر یک پ‍ژوهش بین رشته ای است و هدف آن، بررسی تیپ شناسی شخصیتهای داستانی صادق هدایت با تأکید بر طبقه بندی نُه گانه «انیه گرام» است که عبارتند از تیپ های کمال طلب، کمک گرا، موفق و بازیگر، رمانتیک محزون، مشاهده گر و فکور، وفا جو و وفا خو، خوشگذران ، رئیس و میانجی که هرکدام دارای ویژگی های خاصّی می باشند. این بررسی همه ی آثار داستانی هدایت را در بر می گیرد که شامل ۳۴ داستان است.
روش پژوهش توصیفی است و داده ها با توجه به تکنیک تحلیل محتوی، به شیوه کتابخانه ای و سند کاوی بررسی شده است. نتیجه نشان می دهد از میان ۵۱ شخصیت داستانی هدایت، ۱۳ شخصیت (نزدیک به۲۶%) در تیپ رمانتیک محزون جای می گیرد که به گونه ای قابل انطباق با شخصیت خود هدایت نیز هست. بعد از آن تیپهای یک (کمال طلب)، دو (کمک گرا)، شش (وفا جو و فاخو) به ترتیب ۵۲/۲۳%، ۵۶/۲۱% و ۸/۹% بیشترین تیپ های شخصیتی را به خود اختصاص می دهند و دو تیپ هفت(خوش گذران)و نه ( میانجی) در میان تیپهای شخصیتی هدایت جایی ندارند.
کلیدواژه‌ها
ادبیات داستانی؛ شخصیّت پردازی؛ صادق هدایت؛ نظریه تیپ شناسی انیه گرام
برای دانلود فایل کامل مقاله کلیک کنید

تیپ شناسی شخصیت در داستان صادق هدایت طبقه بندی آنیه گرام

ترجمه متن پزشکی به عربی ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ مرکز ترجمه عربی ناسار ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ مشاوره تجارت با عراق ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ مترجم فارسی عربی در عراق ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ مترجم برای پاسخگویی به تلفن از کشورهای عربی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ترجمه کتاب عربی به فارسی و فارسی به عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *