حوزه یا حوضه کاریحوزه یا حوضه

حوزه یا حوضه : کدام صحیح است حوزه کاری یا حوضه کاری
گاهی دو کلمه حوزه و حوضه با هم اشتباه گرفته می شود.
قابل ذکر است که هیچ کدام از این دو کلمه غلط نیست و هر دو کاربرد دارد تفاوت فقط در نوع کاربرد آن است
حوضه بیشتر در زمینه های جغرافیایی کاربرد دارد مثال حوضه آبریز
اما حوزه به معنای زمینه و … است
در فرهنگ لغات فارسی عمید و فرهنگ لغات معین کلمه ” حـوزه ” به معنی : ناحیه ، طرف ، میان مملکت ونیز به معنی طبیعت عنوان شده است.

و کلمه “حوضــه ” ( بدون های مونث ) به معنی : تالاب ، آبگیر ، گودالی که در زمین برای نگهداشتن آب ( احواض و حیاض جمع ) آورده شده است.

و در انگلیسی نیز کلمه” حــوضه ” معادل Basin معنی شده است و کلمه ” حــوزه “معادل Range , Territory , Extent , Erea ,Domain , Realm ترجمه شده است.

و اما تعریف ” حوزه آبخیز ” یا” حوضه آبخیز” عبارت است از : پهنه ایست که تمام روان آب ناشی ازباران وارد بر آن را یک رود خانه یا آبراهه یا دریاچه و یا یک آب انباشت دریافت می نماید.

طرح ملی تحت عنوان : مطالعات تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای آبخیزداری و منابع طبیعی نگارش ” حوضه ” را درست تر بیان نموده است ، چرا که دارای مفهوم جغرافیایی است در حالی که:

” حوزه ” گاهی دارای مفهوم جغرافیایی و گاهی به مفهوم بخشی و سازمانی به کار برده می شود . مثل ( حوزه نظام وظیفه)

با عنایت به موارد قابل استناد و به منظور وحدت رویه به نظر نوشتن ” حــوضه ” برای مسائل طبیعی مناسب تر است مثل حوضه آبریز.
رزرو هتل ارزان در بغداد

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *