زمان پریشی چیستمنظور از زمان پریشی

زمان پریشی چیست

عنصر زمان یکی از عناصر اساسی در هر متن داستانی است که حوادث در طول آن پیشرفت می کنند و به وسیله آن مراحل مختلف داستان شناخته می شود. در رمان اغلب حوادث از لحاظ زمانی یک سیر افقی را در پیش می گیرند و به صورت پی در پی می آیند اما گاهی هم در عنصر زمان نوعی اختلالبه وجود می آید که ژرار ژنت آن را زمان پریشی می نامد که به دو شکل گذشته نگری و آینده نگری ظاهر می شود.

همچنین بخوانید : فرا داستان چیست ؟

آناکرونیسم  یا زمان‌پریشی یا نابه‌هنگامی مغالطه‌ای گاه‌نگارانه است که طی آن فرد، رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد. به دیگرسخن فرد رویدادها یا شخصیت‌های تاریخی را با نگاه ارزشی امروزی تحلیل می‌نماید. استفاده از آناکرونیسم می‌تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. در صورت عمدی ممکن‌است فردی که از این مغلطه بهره می‌برد هدف‌های طنزپردازانه، ادبی یا تحریک‌کننده داشته باشد. صورت غیرعمدی این مغلطه نیز از سر ناآگاهی فرد مغلطه‌کار خواهد بود.
تعریف زمان پریشی در داستان

زمان پریشی چیست

زمان از مهم ترین عناصر روایت محسوب میشود که با تحلیل آن در داستان می توان به نتایجی در راستای معنای اثر، دست یافت. زمان متن و زمان داستان و رابطه ی این دو با هم از جمله مسائلی است که در بخش زمان روایی مورد بررسی قرار می گیرد.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *