بررسی ادبی سوره کوثربررسی سوره الکوثر

کاوشی در سوره ی کوتاه اما پرمعنای کوثر:
✳️سوره: انا اعطیناک الکوثر. فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر.
❇️ترجمه: ما قطعا به تو خیر بسیار دادیم . پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن . همانا دشمن تو بی نسل است.
⚫️کاوش لغوی:
الکوثر: بر فوعل است و یکی از وزن های غریب مبالغه است و خیر بسیار معنی می دهد.
اعطا: بخشش دو نوع است : ۱-بخششی که با وجود داریی انجام می شود۲- بخششی که با وجود نداریی انجام می شود. که در این سوره بخشش با تملیک و دارایی مدنظر است.
الشانی: دشمن کینه توز
الابتر : در اصل الاغ دم بریده و معنی بی نسل را می دهد.
?کاوش مفهومی:
خداوند برای برشمردن نعمتش بر پیامبر فرمود :ما به تو کوثر را اعطا کردیم که درباره ی کوثر نظرات زیادی است:
۱-کوثر نهری است در بهشت
۲- نهریست در بهشت که از شیر سفید تر است.
۳-آن حوض پیامبر (ص) است که مردم بسیاری بر آن در روز قیامت وارد می شوند.
۴-خیر فراوان.
۵-نبوت پیامبر و قرآن است.
۶- فراوانی نسل و ذریه است .(کثرت نسل از فرزندان فاطمه (س)تا جایی که عدد آنها شمردنی نیست.
(فصل لربک و انحر ) :
خداوند به پیامبر فرمود برای سپاسگزاری از این نعمت ( یعنی نعمت کوثر) نماز عید قربان را بخوان و بعد از آن قربانی کن . (واو) در ایه واو توالی است علاوه بر عطف.
عده ای می گویند: پیامبر قبل از اینکه نماز بخواند قربانی می کرد که خداوند در این ایه به پیغمبر فرمود اول نماز را برپا دار و بعد قربانی کن .
(ان شانئک هو الابتر):
دشمن کینه توز تو (یعنی حضرت محمد(ص)) از هر خیر قطع می شود .
عده ای می گویند: (ابتر )یعنی نسل او قطع می شود.
در این ایه خداوند عاقبت دشمن پیامبر را ترسیم می کند.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *