هزینه ویرایش عربیویرایش پایان نامه و مقاله عربی

شفای عاجل یا آجل
در صحبت ها گفته می شود خداوند شفای عاجل عنایت کند، عاجل در اینجا باید با عین بیاید چون آجل دقیقا معنای برعکس عاجل را می دهد و به معنای آینده و با تأخیر است
عاجل – آجل
این دو کلمه را نباید باهم اشتباه کرد. کلمه «عاجل» اسم فاعل از مصدر «عجله» و به معنای «فوری» و «اکنونی» است.
«خداوند شفای عاجل عطا فرماید.»
ولی «آجل» به معنای «آتی»، «بعد از این» و «آینده» است.

مرکز ترجمه عربی ناسار %%sep%% شفای عاجل یا آجل کدام درست است صحیح نویسی
«هر گرفتاری را پاداشی است، عاجل و آجل»
گلستان سعدی
غالبا «عاجل» و «آجل» در مقام اسم و به معنای «حال و آینده» به کار می رود.
بدین زودی ندانستم که ما را/سفر باشد به عاجل یا به آجل
منوچهری

مرکز ترجمه عربی ناسار %%sep%% شفای عاجل یا آجل کدام درست است صحیح نویسی

ترجمه متن پزشکی به عربی ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ مرکز ترجمه عربی ناسار ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ مشاوره تجارت با عراق ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ مترجم فارسی عربی در عراق ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ مترجم برای پاسخگویی به تلفن از کشورهای عربی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ترجمه کتاب عربی به فارسی و فارسی به عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *