نوشتن بیان مسأله در مقاله و پایان نامه ؟ ویژگی های بیان مسأله خوبنوشتن بیان مسأله در مقاله و پایان نامه ؟ ویژگی های بیان مسأله خوب

انتخاب کلمات کلیدی مقاله :  شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله

انتخاب کلمات کلیدی برای یک مقاله علمی و ترتیب این کلمات اهمیت بالایی دارد.

همچنین بخوانید : چگونه یک چکیده خوب برای پایان نامه و مقاله خود بنویسیم؟ مهم ترین عناصر چکیده

در ادامه اصول کلیدی نگارش کلیدواژگان و ترتیب آن در یک مقاله علمی را توضیح می دهیم
۱- در آغاز و برای اینکه شرایط مجله را در نوشتن صحیح مقاله رعایت کرده باشید به دستورالعمل‌های نگارش کلید واژگان آن مجله توجه نمایید. برخی مقالات در حیطه پزشکی از عناوین کلید واژگان معرفی شده در کتابخابه ملی پزشکی آمریکا استفاده می‌کنند. بسیاری از ژورنال‌ها در دستورالعمل خود به وجود ۵ الی ۸ کلید واژه اشاره می‌کنند. بنابراین، برای نوشتن کلید واژگان یک مقاله در قدم اول حتماً به دستورالعمل معرفی شده توسط مجله دقت کنید.

۲- درباره اینکه چه عبارتی را به کار ببرید تا مرتبط به موضوع مقاله شما باشد فکر کنید. بهترین عبارت، عبارتی است که در قدم اول به عنوان مقاله شما مرتبط باشند و در قدم دوم عباراتی باشند که سایر پژوهشگران برای جستجی مقاله از آنها به وفور استفاده می‌کنند.
– در بند ۲ ما بیشتر از “عبارت” استفاده کردیم تا “کلمه”. دلیل این است که محققین و حتی خود شما بیشتر برای یافتن مقاله از یک عبارت یا جمله ککامل استفاده می‌کنید تا یک کلمه به خصوص. برای مثال اگر موضوع مقاله شما عوامل موثر در بروز افسردگی در دانشجویان باشد شما برای یافتن مقالات مشابه کلمه”افسردگی” را به تنهایی جستجو نمی‌کنند بلکه شاید از عبارت “افسردگی دانشجویان” یا عبارت “تعیین عوامل افسردگی دانشجویان” استفاده می‌کنید. بنابراین، از عباراتی استفاده کنید که شامل دو یا چهار کلمه باشند.

۴- از کپی کردن کلمات مورد استفاده شده در عنوان برای استفاده در کلیدواژگان بپرهیزید. دلیل این است که عنوان مقاله شما به تنهایی قابل سرچ است و شما می‌بایست از کلیدوازگانی استفاده کنید که محتوای عنوان شما را حمایت کنند. برای مثال، اگر عنوان پژوهش شما عوامل بروز افسردگی در دانشجویان می‌باشد می‌توانید از کلید واژه “اختلالات روانی دانشجویان” به عنوان یکی از کلیدوازه ها استفاده کنید.

۵- کلمات کلیدی نباید بسیار کلی باشند. برای مثال، اگر شما مقاله ای با موضوع کشف تنظیم کننده‌های اپی ژنتیک جدید کار کرده‌اید، نباید کلیدواژه‌ای با عنوان “ژنتیک” یا “بیولوژی سلولی” استفاده کنید. چنین کلماتی دامنه محدود و خاص مقاله شما را برای خوانندگان منعکس نمی‌کنند. به جای ان بیشتر از کلماتی استفاده کنید که در چکیده مقاله از آنها استفاده کرده‌اید.

۶- اگر در مقاله خود از تکنیک یا روش خاصی استفاده کرده‌اید، مطمئن گردید که نام ان در عنوان مقاله و و کلیدواژه هایتان آمده باشد. بسیاری از افراد به این خاطر شاید مقاله شما را بخوانند یا جستجو کنند که از روش یا تکنیک خاصی استفاده کرده‌اید.

۷- سعی کنید از اشکال دیگر کلماتی که در عنوان مقاله‌تان آمده است در کلیدواژگاه استفاده کنید. برای مثال اگر موضوع مقاله شما در باره بیماری ایدز باشد می‌توانید به جای بیماری ایدز از HIV استفاده کنید. در به کارگیری عبارات اختصاری مانند HIV قانونی وجود دارد. همانگونه که شما نیز می‌دانید تقریباً بسیاری از افراد در هر فیلدی که باشند با شنیدن عبارت HIV می‌دانند که آن به یک بیماری مرتبط است. اما عبارت ARC که مخفف نام یک فورمت در علوم کامپیوتری است برای همگان آشنا نیست. در اینجا می‌توانید از عبارت “فورمت فایل ARC” استفاده کنید. آوردن ARC به تنهایی می‌تواند گمراه کننده باشد چون بسیاری حتی در علوم کامپیوتری نیز شاید نام ان را نشنیده باشند. اما “فورمت فایل ARC” می‌تواند جایگزین بسیار خوبی باشد.

۸- می‌توانید از وبسایت‌های تولید کننده کلید واژه نیز استفاده نمایید. برای مثال این وب سایت متعلق به دانشگاه تگراس آمریکا امکان خوبی برای تولید کلیدواژگاه برای شما بر اساس عنوان مقاله ارایه می‌کند.

۹-در ترتیب کلمات کلیدی می توانید از میزان نزدیکی به موضوع یا از کل به جزء اقدام کنید. البته ممکن است برخی مجلات ترتیب مورد نظر خود را در شیوه نگارش اعلام کنند و حتی درخواست نگارش کلمات کلیدی به ترتیب حروف الفباء را داشته باشند.

شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله

منبع:ساینس پیک

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *