ترتیب صفحات پایان نامهترتیب صفحات پایان نامه

شیوه فصل بندی پایان نامه
هر پایان نامه دارای پنج فصل کلی است که هر کدام از آن ها قسمتی از ارایه گزارش تحقیق شما را به عهده دارند. پنج فصل برای اکثر دانشگاه های یکسان است. البته ممکن مطالبی که در هر فصل می آید در دانشگاه ها نسبت به هم متفاوت باشند که در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.

بخش یا فصل اول پایان نامه طرح مسئله و کلیات تحقیق است. بدین معنی که در این فصل در مورد کلیات تحقیق و پژوهش خود صحبت کرده و آن را تعریف می کنید. همچنین دلایلی که تحقیق خود را انتخاب کرده اید بیان می کنید. در این فصل به طور کلی اهداف کلی و جزی شما از انجام تحقیق و ضرورت و اهمیت آن نوشته می شود.

بخش یا فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق می باشد که مقدمه را در خود جای داده و سرآغازی به متن تحقیق و پژوهش شماست. در این بخش مبانی نظری و بیشینه تحقیق را به صورت مفصل و کامل بیان کرده، اهمیت و اهداف تحقیق خود را روشن می کنید.

بخش سوم روش شناسی تحقیق است که در آن روشی را که به وسیله آن داده های خود را جمع آوری کرده اید و همچنین جمعیت و یا مجهولی را که مورد مطالعه قرار داده اید و همجنین روش تجزیه و تحلیل داده ها را به صورت کامل و مفصل شرح می دهید.

بخش چهارم یافته ها و نتایج شخصی است که در آن یافته های آزمایش ها و تحقیق خود را بیان می کیند. نتایج آماری و داده های به دست آمده از تحقیق و پژوهش خود را در این بخش مورد بررسی قرار داده و نتایج را تجزیه و تحلیل می کنید. در این بخش از مقاله شما باید داده های به دست آمده را در قالب جداول و نمودارها بیاورید.

بخش پنجم و نهایی پایان نامه بخش نتیجه گیری است. دراین بخش نتایجی را که به واسطه تحقیق و پژوهش خود به دست آورده اید را مورد بررسی قرار داده و معرفی می کنید و در مورد محدودیت های تحقیق انجام گرفته صحبت کرده و در نهایت پیشنهادات پژوهش و تحقیقی را به پژوهشگران دیگر ارایه می دهید.

فصل های پایان نامه را چگونه تنظیم کنیم

یک پایان نامه چند فصل است

تعداد فصل های پایان نامه

شیوه فصل بندی پایان نامه

منبع: ساعد نیوز

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *