ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشونمقاله عربی - تحقیق عربی بررسی تطبیقی خرد در "شاهنامه" و "الأدب الصغیر و الأدب الکبیر"

غربت در شعر بارودی

تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی

دانلود فایل کامل مقاله از اینجا

مبارزه با سلطۀ استعمار غرب، یکی از مهم­ترین مسائلی است که شاعران عرب در آغاز عصر جدید به آن پرداخته­اند. این پدیدۀ شوم، بسیاری از مناطق عربی را درگیر ساخت و جوامع عرب از جنبه­های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از آن متأثّر شدند؛ به گونه­ای که برخی شاعران عرب به خاطر مقاومت در برابر استعمار، تبعید یا زندانی شدند و دشواری‌های فراوانی تحمل کردند. یکی از این شاعران، محمود سامی بارودی است که مدت هفده سال در سرندیب در تبعید به سر برد و آثار این دورۀ تبعید در محتوا، الفاظ و سبک شعر او آشکار است.

شعر مبتنی بر فخر و حماسه از ویژگی‌های اساسی ادبیات بارودی است. کثرت و تنوع اشعار میهنی این شاعر به گونه­ای است که می­توان شعر نوستالوژیک و شعر سیاسی وی را به عنوان دو گونۀ مستقل ادبی به شمار آورد. در شعر غربت، شاعر پایبند به عاطفه­ای صادقانه است که چون خطی مشترک اشعار او را به هم پیوند می­دهد. از ویژگی‌های شعر بارودی طولانی شدن اشعار، وحدت انداموارۀ شعر، تنوع موضوعات، صداقت، تکرار و روانی عبارات است.

پژوهشگر در این مقاله به بررسی اشعار این شاعر با رویکرد تحلیل محتوا پرداخته است تا جلوه­های گوناگون غربت و دلتنگی را در شعر بارودی، نمایان سازد و تأثیر تبعید و دوری از وطن را در اندیشۀ شاعر و درونمایه­های شعرش بیان کند.
نویسندگان

نرگس گنجی مجید صادقی مزیدی
القرآن الکریم.

-أبوحاقه، أحمد، الالتزام فی الشعر العربی، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۷۹م.

– أبوالشباب، واصف، القدیم و الجدید فی الشعر العربی الحدیث، بیروت، دارالنهضه العربیه، ۱۹۸۸م.

– أبویسانی، انق، نعمان، ملامح التجدید فی شعر البارودی، مجله اللغه العربیه وآدابها، ایران، العدد التاسع، ۲۰۰۹م.

– إسماعیل، سمیح محمود، الفتوه فی شعر البارودی، دراسات العلوم الإنسانیه والاجتماعیه، أردن، الجامعه الأردنیه، المجلد ۳۰، العدد ۲، ۲۰۰۳ م.

– البارودی، محمودسامی، دیوان البارودی، الجزء الأول، القاهره، دارالمعارف، ۱۹۷۱م.

– ــــــــــــ دیوان البارودی، الجزء الثانی، القاهره، دارالمعارف، ۱۹۷۱م.

– حاوی، إیلیا، فی النقد و الأدب، الجزء الأول، بیروت، دارالکتب اللبنانی، الطبعه الخامسه، ۱۹۸۶م.

– الحدیدی، علی، محمود سامی البارودی شاعر النهضه، مکتبه الأنجلو المصریه، الطبعه الثانیه، دون تاریخ.

– الدسوقی، عمر، فی الأدب الحدیث، الجزء الثانی، ‌القاهره، دارالفکر، دون تاریخ.

– دلشاد، جعفر، وآخرون، «الغربه فی الشعر العربی» مجله العلوم الإنسانیه الدولیه، العدد۱۵، ۲۰۰۸م.

– راضی جعفر، محمد، الاغتراب فی الشعر العراقی المعاصر، إتحاد الکتاب العرب، ۱۹۹۹م.

– ضیف، شوقی، الأدب العربی المعاصر، القاهره، دارالمعارف، دون تاریخ.

– ــــــــــــ البارودی رائد الشعر الحدیث، القاهره، دارالمعارف، الطبعه الثانیه، ۱۹۶۱م.

– کرد علی، محمد، المعاصرون، بیروت، دار صادر،‌ الطبعه الثانیه، ۱۹۹۳م.

– مریدن، عزیزه، حرکات الشعر العربی فی العصر الحدیث، جامعه دمشق، ۱۹۸۸م.

غربت در شعر بارودی

همچنین بخوانید : فراداستان در رئالیسم جادویی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *