قواعد جمع مکسر در عربیجمع مکسر در عربی

قواعد جمع مکسر در عربی
جمع مکسر در زبان عربی با مثال
در زبان عربی اسم از نظر عدد به سه دسته تقسیم می شود
مفرد: دلالت بر یک مثل کتاب یعنی یک کتاب
مثنی : دلالت بر دو مثل کتابان یعنی دو کتاب
جمع : دلالت بر سه و بیشتر مثل کتب یعنی کتاب ها
بنابراین جمع بر بیش از دو دلالت دارد

قواعد جمع مکسر در عربی
جمع نیز انواع مختلفی دارد:
جمع مذکر سالم : مانند مؤمنون
جمع مؤنث سالم : مانند مؤمنات
جمع مکسر : مانند مفاتیح
تعریف جمع مکسر :
جمع مکسر کلمه ای است که دلالت بر بیش از دو می کند و در آن شکل کلمه مفرد تغییر می کند و قاعده مشخصی ندارد
مثال کتاب می شود کتب
مفتاح می شود مفاتیح
قفل می شود اقفال
رجل می شود رجال
مدرسه می شود مدارس
تغییر در ساختار کلمه به چند شکل است
افزوده شدن مثل وطن که جمع مکسر آن می شود اوطان
کم شدن مثل کلمه کتاب که می شود کتب
بدون تغییر در تعداد حروف و تفاوت در حرکت مثل اسد که می شود اُسد
همچنین در یک تقسیم بندی دیگر جمع به جمع قله و کثره تقسیم می شود

همچنین بخوانید : مثنی در زبان عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *