نیازمند کارشناس صادرات مسلط به عربی

نیازمند کارشناس صادرات مسلط به زبان عربی

به کارشناس صادرات مسلط به زبان عربی و بازار فروش کشورهای عربی و امور صادرات در تهران نیازمندیم.
ارسال رزومه از طریق ایمیل
info.tejari@gmail.com

همچنین بخوانید :  نیازمند نیرو در شرکت کاله عراق


کارشناس صادرات
شرح وظایف کارشناس مسئول امور گمرکی ( رئیس سرویس ارزیابی صادرات )

۱- نظارت مستمر بر حسن انجام کار کارشناسان ، ارزیابان و سایر کارکنان تحت سرپرستی بمنظور اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات مربوطه .

۲- تقسیم کار بین کارشناسان و پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان ارزیابی .

۳- رسیدگی به درخواست های واصله به سرویس ارزیابی و صدور دستور لازم به پرسنل مربوطه طبق مقررات .

۴- بررسی و کنترل نهائی اظهارنامه های صادراتی پس از خاتمه کار ارزیابی .

۵- صدور دستور در مورد تجدید ارزیابی با استفاده از اختیارات تفویض شده .

۶- اظهار نظر و صدور دستور در موارد اختلاف بین ارزیابان و صاحبان کالا .

۷- بررسی و ارائه راه حلهای مناسب بمنظور رفع مشکلات و ایجاد دقت و سرعت عمل لازم در روشهای جاری صادرات کالا .

۸- گزارش کلیه تخلفات مکشوفه به مقام مافوق .

۹- نظارت مستمر بر نحوه انجام فعالیت پرسنل سرویس ارزیابی صادرات .

۱۰- ارائه رهنمود عملی به کارکنان تحت سرپرستی در جهت ارتقاء دانش فنی و تجربه شغلی آنها .

۱۱- انجام سایر امور محوله .

نیازمند کارشناس صادرات مسلط به زبان عربی

نیازمند نیروی مسلط به عربی در اصفهان

استخدام نیروی مسلط به عربی در سرزمین موج های آبی

متن عربی ترجمه شده

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.