راوی در اشعار نیماراوی در اشعار نیما

ترجمه شعر مهتاب نیمایوشیج به عربی
ولد علی الاسفندیاری المعرف ب”نیما یوشیج” عام ۱۲۷۶ه.ش فی قریه یوش وهی إحدى قرى (مازندران) وکان والده إبراهیم خان النوری یتکسب من الزراعه والرعی

  • تعلم “نیما” القراءه والکتابه فی مسقط رأسه, ثم رحل إلى طهران والتحق بمدرسه (سان لویس) وتعلم اللغه الفرنسیه وتعرف على آدابها.
  • ثم اتجه إلى نظم الشعر بتشجیع من أستاذه “نظام وفا” وبسبب موهبته الفذه, أحدث تجدیداً وابتکارت أدبیه بعد تعرفه على ألآداب الأوروبیه,وبذلک فتح طریقاً جدیداً للشعر جعله یعرف برائد الشعر الجدید ومبتکره, یقول هو عن شعره: (أساس شعری المعاناه. وفی رأیی أن الشاعر الحقیقی هو من یجعل الألم أساساً لشعره, إننی أنشد الشعر تعبیراً عن آرمی وآلام الآخرین)
  • وبرغم أن أشعاره الأولى جاءت فی الأوزان العروضیه القدیمه إلا أنها کانت تتمتع بمضامین جدیده وأخیله شاعریه, وقد أحدثت تطوراً ملموساً فی الشعر فی عصره ومنها: (قصه رنکـ بریده) أو (قصه الشاحب), (برأی دلهای خونین) أو (إلى القلوب الدامیه)و (افسانه) أو (الأسطوره)
  • وفی أنتاجه التالی خرج “نیما” عن عروض الشعر الفارسی وحرر شعره من أطر الأوزان والقوافی التقلیدیه وشق طریقاً جدیداً للشعر وعرف بالسبک النیمائی نسبه إلیه, ویقول عن ذلک : (یتم تناول الوزن والقافیه فی أشعاری الحره بأسلوب مختلف, ولا یتم تطویل المصاریع وتقصیرها فی هذه الأشکال عبثاً, ولکننی أضع لهذا اللانظام, وکل کلمه تلحق بسابقتها بناء على قاعده دقیقه, لذلک فنظم الشعر الخر أصعب علیّ من سواه).
  • کـان نیما عضواً فی هیئه تحریر (مجله الموسیقى) بین عامی ۱۳۱۷-۱۳۲۰هـ.ش ونشرت أ‘ماله من مقالات وأشعار فی تلک المجله, ومن أهمها مجموعه مقالات بعنوان (ارزش احساسات) أو (قیمه الأحاسیس). کما عمل لفتره فی إداره المطبوعات التابعه لوزاره الثقافه وودع الحیاه فی فی (طهران) عام ۱۳۳۸هـ.ش .
  • من إنتاجه ( شعر من ) أو (شعری) ,(ماخ أولاً) وهو اسم مضیق فی بلدته, (ناقوس), (شهر شب وشهر صبح)أو (مدینه اللیل ومدینه الصباح) (آهو وبرنده ها ) أو (الغزال والطیور) وهی قصه للأطفال, (دنیا خانهْ من است) أو (الدنیا بیتی), (قلم انذار) أو خط القلم), نامه هاى نیما به همسرش) أی (رسائل نیما إلى زوجته),( عنکبوت رنکـ وفریادهاى دیکر) أی (لون العنکبوت وصرخات أخرى) (حکایات وخانوادهْ سراز) أی (حکایات وأسره جندی) (آب در خوابکاه مورجکان) أی (الماء فی مرقد النمیلات)و (کندوهاى شکسه) أی (الخلایا المحطمه
  • طبعت أشعاره کامله فی طهران عام ۱۳۶۴هـ. ش وقام بجمعها “سیروس طاهباو” وأشرف على نشرها ابنه “شراکیم یوشیج”

ضوء القمر

تفاصیل القصیده

ضوء القمر
نیما
هدوءٌ، وینساب ضوء القمرْ
وهذی الیراعات تستبشرُ
ولا یهجر النوم عین البشرْ
ولکنّ حزنی هنا یکبرُ
فتنفی الکرى دمعهٌ نافرهْ.

أتانی السَّحَرْ
وحادثنی وقتها حائراً
وجاء الصباح لیطلب مِنّی
بأن أُخبر التعساء النیامَ
برقه أنفاسه القادمهْ
ولکنَّ فی کبدی شوکهٌ
أبتْ أن أنال لذیذ السفرْ.

وغصن الورود الذی قد أَسَرْ
وکنتُ بصدری ربّیتُهُ
وبالحلم والحبّ رَوّیتُهُ
أحسّ بأعماق صدری انکسرْ.

می تراود مهتاب
می درخشد شب تاب

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

غم این خفته ی چند

خواب در چشم ترم می شکند

نگران با من استاده سحر

صبح می خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را

بلکه خبر

در جگر لیکن خاری

از ره این سفرم می شکند

نازک آرای تن ساق گلی

که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب

ای دریغا به برم می شکند

دست ها می سایم

تا دری بگشایم

بر عبث می پایم

که به در کس آید

در و دیوار به هم ریخته شان

بر سرم می شکند

می تراود مهتاب

می درخشد شب تاب

مانده پای آبله از راه دراز

بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش

دست او بر در،می گوید با خود:

غم این خفته ی چند

خواب در چشم ترم می شکند.

ترجمه کتاب عربی به فارسی و فارسی به عربی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تبلیغ در فضای مجازی به عربی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ استخدام مترجم زبان عربی در هتل ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ تبلیغات در سایت های عربی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ کانال معرفی فرصت های شغلی مرتبط با زبان عربی ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ مترجم عربی جهت نمایشگاه

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *