هزینه ویرایش عربی
332{icon} {views}

هردمبیل یعنی چی
هر دم بیل دلقک تهران در عصر ناصری بود.او مردی خوش‌ذوق بود و کلمات و مطالب جالبی بر زبان می‌آورد. هرجا نمایان می‌شد، پیرامونش گرد می‌آمدند و از شوخی و متلک‌های او می‌خندیدند.
وی را جزو دلقک‌های سیار شهر طهران محسوب کرده‌اند. به نظر می‌رسد که دلقک‌های سیار دلقک‌هایی بوده‌اند که در نقاط مختلف شهر طهران و برای مردم عادی به لودگی و مسخرگی می‌پرداخته‌اند و آنها را راهی به دربار شاهان نبوده‌است. از جمله این قبیل دلقک‌های طهران قدیم، به جز هردمبیل، می‌توان به افرادی همچون پهلوان کچل، میرزا زکیخان، مهدی حمال و شغال الملک اشاره کرد.
ناصر نجمی در کتاب طهران عهد ناصری می‌نویسد:
هرکجا که [هردمبیل] ظاهر می‌گردید، مردم پیرامونش جمع می‌شدند و از سخنان او که گاهی توأم با طنز و شوخی و متلک و حرف‌های نیشدار بود، بهره‌مند می‌گردیدند.
ریشه‌شناسی
طبق لغت‌نامه دهخدا، مرکب از دو کلمه «هردن» به معنی گاهگاه و «بیر» به معنی یک است: یعنی بدون نظم. نه بترتیب نیکو. نه بنظم شایسته. بی‌رویه. بی‌معنی. نابجای. چرند. عوام هردمبیل و هردنبیل گویند.
برگرفته از کلمه ترکی «هردن بیر» مرکب از دو کلمه «هردن» به معنی گاهگاه و «بیر» به معنی یک به معنای یعنی بدون نظم
بی نظم، بی قاعده، قاراشمیش، قر و قاطی.
فرهنگ لغت معین
هرکی هرکی ، خر تو خر ، شیر تو شیر ، بی حساب کتاب

هردمبیل به چه معناست – ریشه واژه هردمبیل چیست

هردمبیل یعنی چی

اعزام مترجم همزمان عربی

تکالیف الدراسه والمعیشه فی إیران

You may also like

You may also like

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com