دانلود مقاله رشته عربیمقاله - پایان نامه

پدیدارشناسی در ترجمه

رویکرد پدیدارشناختی به ترجمه ادبی

دانلود فایل کامل مقاله از اینجا

عنوان نشریه: مطالعات زبان فرانسه (REVUE DES ETUDES DE LA LANGUE FRANCAISE) : بهار و تابستان ۱۳۹۸ , دوره ۱۱ , شماره ۱ (پیاپی ۲۰) #l00808 ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۶ .
نویسندگان: دانشمند ملوک, شعیری حمیدرضا*, لطافتی رویا, نظامی زاده مهرگان

آدرس: * گروه فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده: پدیدارشناسی در حوزه ی علوم انسانی اهمیت رو به رشدی داشته است. طبق گفته ی هوسرل، پدیدارشناسی، شیوه ی فکری است که بازگشت به خود چیزها را می طلبد. از آنجاکه پدیدارشناسی در بنیان نشانه شناسی مدرن نیز ظهور کرده است، برآنیم که تعریفی از آن ارائه داده و مفاهیم کلیدی اش و نیز تاثیری که بر رویکرد نشانه-پدیدارشناختی در ترجمه ی ادبی دارد را مورد بررسی قرار دهیم. این رویکرد با تکیه بر پدیدارشناسی، عناصری نظیر التفات، ادراک، تن، حضور و احساسات را در بطن حوزه ی ترجمه وارد می سازد. در این جستار، در وهله ی اول بنیان نظری و ارتباط آن با ترجمه را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس کاربست پذیری عملی این نظریات را در ترجمه بررسی می کنیم. به عنوان پیکره ی تحقیق، ترجمه ی فارسی ارائه شده توسط دانشجویان ارشد ترجمه شناسی فرانسه ی دانشگاه الزهرا از نثر کوتاهی تحت عنوان مردمان سلامت اثر ژیل آرشامبول (۱۹۷۹) را با رویکری تحلیلی-کیفی مورد واکاوی قرار می دهیم. این جستار بر آن است تا با تحلیل کیفی ترجمه ها خودآگاهی مترجمان را نسبت به عناصر پدیدارشناختی متن افزایش داده و در نتیجه ی این امر کنش خوانش، درک و تفسیر متن، سه مرحله ی اصلی ترجمه که کنش هایی شناختی بوده و به این واسطه سوژه ای زنده و مدرک در بطن خود دارند را بهبود بخشد.

پدیدارشناسی در ترجمه

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *