ماه: ژانویه 2017

استخدام دو نفر مسلط به عربی (مکالمه و مکاتبه) در مجتمع هلال تهران

استخدام مترجم عربی در تهران  استخدام دو نفر مسلط به عربی (مکالمه و مکاتبه) در مجتمع هلال تهران  مجتمع دارویی درمانی هلال ایران به دو نفر نیروی آقا مسلط به…