ماه: سپتامبر 2019

گوگل ترنسلیت جایگزین انسان: مترجم گوگل نمی‌تواند جایگزین انسان شود

گوگل ترنسلیت جایگزین انسان : گوگل: مترجم گوگل نمی‌تواند جایگزین انسان شود امروزه با افزایش کاربرد زبان انگلیسی در زندگی روزمره، کاربرد “گوگل ترنسلیت” (Google Translate) و یا دیگر ابزار‌های…