ویدئو مکالمه عربی : آموزش اسم اشاره به شیوه ای جذابویدئو مکالمه عربی : آموزش اسم اشاره به شیوه ای جذاب

ویدئو مکالمه عربی : آموزش اسم اشاره به شیوه ای جذاب

مشاهده ویدئو از قسمت بالا

 

اسم اشاره

اشاره چیست؟ اسمی که فقط به کلمه ی بعد از خود اشاره می کند.

مفرد           مثنی             جمع

مذکر      هذا           هذان – هذین      هولاء

نزدیک

مونث    هذه          هاتان – هاتین      هولاء

انواع اسم اشاره

مذکر     ذلک                              اولئک

دور

مونث     تلک                               اولئک

اسم اشاره مفرد نزدیک:

هذا برای اسمی که آخر آن ه نمی باشد.

هذا قلمٌ .      هذا طالبٌ.

هذه برای اسمی که آخر آن ه می باشد.

هذه شجرهٌ.   هذه طالبهٌ .

اسم اشاره مفرد دور:

ذلک برای اسمی که آخر آن ه نمی باشد.

ذلک قلمٌ.

تلک برای اسمی که آخر آن ه می باشد.

تلک محفظهٌ.

اسم اشاره مثنی نزدیک:

هذانِ ، هذینِ برای  دواسمی که آخر آن ه نمی باشد.

هذانِ کتابانِ.

هاتانِ ، هاتینِ برای دو اسمی که آخر آن ه می باشد.

هاتانِ شجرتانِ .

نکته:

–         اسم اشاره دور مثنی دارد اما چون استعمال آن کم است از ذکر آن خودداری می کنیم .

–  هذانِ و هاتانِ بیشتر مواقع در ابتدای جمله استفاده می شوند.

–   برای اشاره به اسم مثنی از اسم اشاره مفرد استفاده نمی شود و همان طور

که گفته شد از اسم اشاره مثنی استفاده می شود.

اسم اشاره جمع نزدیک:

هولاء هم برای مذکر و هم برای مونث می آید.

هولاء معلمونَ .   هولاء معلمات .

اولئک هم برای مذکر و هم برای مونث می آید.

اولئک طالبون .    اولئک طالبات.

نکته:

–         اسم اشاره جمع فقط برای اشخاص به کار می رود.

–         در ترجمه اسم های اشاره جمع اگر اسم بعد از آن ها ال داشت، اسم اشاره به شکل مفرد ترجمه می شود. اولئک الطالبون سمعوا صوتاً. (آن دانش آموزان را شنیدند. )

–         اسم اشاره برای جمع مکسر غیر عاقل ( حیوان و اشیاء ) اسم اشاره مفرد

مونث است.       هذه ابواب .         هذه نوافذ.

وبرای جمع مکسر عاقل ( انسان ) اسم اشاره ی هولاء یا اولئک به کار

می رود.

–         هشت حرف درزبان عربی است که از نظر تلفظ با حروف زبان فارسی متفاوت است که خوب تلفظ نکردن آن باعث می شود معنای آن تغییر کند.

( ث – ذ – ض – ظ – ح – ص – ط – ع )

شمسی    ( ت – ث – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص      ض – ط – ظ – ل – ن )

حروف هجاء

قمری      ( ا – ب – ج – ح – خ – ع – غ – ف – ق      ک – م – ه – و – ی )

هرگاه بعد از ال یکی از حروف شمسی قرار بگیرد ل خوانده نمی شود.

اَلشَمس      اَششَمس      اَلشَّمس

هرگاه بعد از ال یکی از حروف قمری قرار بگیرد ل خوانده می شود.

اَلقَمَر      اَلقَمَر    اَلقَمَر

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *