نشست جلسهنشست - جلسه

   فراخوان مقاله همایش ملی ملک الشعرا بهار
محورهای همایش
بهار در عرصۀ تحقیقات ادبی
اسنادی از زندگانی بهار
اسطوره و قهرمانان اساطیری در شعر بهار
ترکیب سازی در شعر بهار
طنز در آثار بهار(گفتار/آثار تحقیقی/آثار ادبی)
زبان، بیان و نگاه باستانگرایانه در شعر بهار
بهار و انجمن های ادبی
بهار و کوشش های او در نقد ادبی
وجوه بلاغی شعر بهار
رابطه بینامتنی شعر بهار با ادبیات کلاسیک
روایت، روایتگری و قصه پردازی درآثار بهار
فعالیت های مطبوعاتی بهار
بهار و نگرش او به شعرمعاصران
وصف ها و صفت ها در شعر بهار
نشانه، نماد و تمثیل در شعر بهار
سبک شناسی شعر بهار
بهار و سبک شناسی شعر و نثر فارسی
فرهنگ و تمدن ایران باستان در شعر بهار
ایران و هویت ایرانی در آثار و افکار بهار
تأثیر مشاغل بهار در شعر او
جلوه های تاریخ و وقایع تاریخی در شعر بهار
تاثیر ادبیات کهن بر روند تحول و تکامل شعر بهار
تاثیر بهار بر زبان شعر پس از خود
بهار و شعر سبک خراسانی
بهار و قصیده سرایی
بهار و غزل‌سرایی
آیین های کهن و باورهای عامیانه در شعر بهار
سبک شناسی نثر بهار
شگردهای بهار در استفاده از تلمیح
سیر تحول شعر بهار از آغاز تا پایان
فراز و فرود شعر بهار
شعر بهار از منظر نقد جامعه شناختی
بهار و ملک الشعرایی آستان قدس رضوی
بهار و اندیشه های سیاسی در شعرش
بهار و لهجۀ محلی مشهد
و هر موضوعی که در زمینۀ شناخت آثار واندیشه های بهار باشد
محورهای همایش
برگزار کنندگان: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ برگزاری همایش: از طریق دبیرخانه همایش اعلام خواهد شد
سایت همایش: eban.razavi.medu.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۴۱۴۴۴۶-۰۵۱۳۸۴۱۱۹۶۲
آدرس دبیرخانه: مشهد خیابان سناباد ، نبش سناباد ۳۵، مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
محل برگزاری: مشهد مقدس
ایمیل: bahar2017mashhad@roshdmail.ir

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *