استخدام مترجم زبان عربی در اصفهاناستخدام مترجم

استخدام کارمند خانم و آقا آشنا به زبان عربی در تهران
به کارمند خانم و آقا آشنا به زبان عربی – تهران میدان بنی هاشم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02122302470
منبع: ای استخدام

ﺑﺎ توجه به ﮔﺴﺘﺮش روزافزون اﻫﻤﻴﺖ تجاری‌سازی و کارآفرینی رشته‌های داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ، کشف و بررسی ﺷـﺎﺧص‌هـﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ تجاری‌سازی و کارآفرینی رشته‌های داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳـﺰی‌هـﺎی راﻫﺒـﺮدی ﺿﺮوری می‌نماید؛ بنابراین این پژوهش می‌کوشد عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تجاری‌سازی و کارآفرینی رشتة زبان و ادبیات عربی و ارتباط این عوامل با روش تدریس استادان و سرفصل‌های درسی این رشته را بررسی کند. روش خاص این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه است. برخی از نتایج این پژوهش نشان داد ناموفق بودن تجاری‌سازی و کارآفرینی در این رشته، ریشه در نبودِ سرفصل‌های درسی مناسب و استادان متخصص در حوزه آموزش تجاری‌سازی و کارآفرینی دارد. در پایان پیشنهاد‌هایی برای بهبود اوضاع تجاری‌سازی و کارآفرینی رشته زبان و ادبیات عربی ارائه شده‌است.

امروزه داشتن مدرک برای افراد جویای شغل در بازار کار داخلی و احیاناً خارجی گرچه لازم است ولی به‌تنهایی کافی نیست. فرد جویای کار برای ورود به بسیاری از مشاغل به مهارت‌هایی نیاز دارد که بدون داشتن این مهارت‌ها از عهده انجام آنها بر نخواهد آمد. رشته زبان عربی و دانش‌آموختگان آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند. ازآنجاکه طی سالیان اخیر موقعیت‌های پیش‌آمده در ایران فرصت‌های شغلی زیادی به وجود آورده که بازار کار رشتة زبان عربی را بیشتر از پیش گسترش داده، ورود به بازار کار رشتة زبان عربی نیز مستلزم داشتن مهارت‌های مربوط به زمینه‌های شغلی است. در این مقاله می‌خواهیم با روش توصیفی ـ تحلیلی، زمینه‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان رشتة زبان عربی را برشماریم و با روش پیمایشی، طرح پرسش‌نامه و اجرای آن در پنج دانشگاه شهر تهران و در میان دانشجویان کارشناسی ارشد، اساتید و خبرگان این رشته، نظر آنان را در مورد میزان آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار به تفکیک فرصت‌های شغلی جویا شویم. پاره‌ای‌ از نتایج حاکی از آن است که بسیاری از دانشجویان مهارت‌های اکتسابی خود را در آموزش‌های دانشگاهی، در حد متوسط یا پایین می‌بینند. در پایان، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده‌است.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *