دسته: مقاله عربی

تأثیر زبان عربی بر فارسی 0

مرگ در شعر توللی و شکری

مرگ در شعر توللی و شکری برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید مرگ به عنوان یکی از جلوه های مکتب رمانتیسم در شعر توللی و شکری چکیده: مکتب رمانتیک (رمانتیسم ) از...

نوشتن چکیده برای مقاله عربی 0

شباهت شاعران صعالیک با شاعران غربی

شباهت شاعران صعالیک با شاعران غربی نگاهی به اشتراکات شاعران «صعالیک عرب» و شعر آنارشیستی غرب وقتی داستان عجیب زندگی شنفری با کشته شدن صدمین فرد از قبیله‌اش با اصابت تکه استخوانی از جمجمه...

ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون 0

کارکرد ساخت‌های قالبی مثلی عربی در مرصادالعباد

کارکرد ساخت‌های قالبی مثلی عربی در مرصادالعباد برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید ساخت‌های قالبی‌شده قسمت کلیشه‌ای زبان هستند که از سویی ساختاری شناخته‌شده درمیان اهل زبان دارند و از سوی دیگر...