انسجام متنی چیست؟انسجام متنی چیست؟

انسجام متنی چیست؟
برخی از نظریه های زبانشناسی امکانات مفیدی را برای تحلیلِ متون ادبی پیش می نهند. یکی از این نظریه ها، نظریه هلیدی و حسن است. در این نظریه ارتباط معنایی، لفظی، نحوی یا منطقی جمله های یک متن «انسجام» نامیده شده است. از این دیدگاه، انسجام در زبان معیار عواملی دارد که عبارتند از: دستوری، واژگانی، پیوندی. و هر کدام از این عوامل دربردارنده‌ی عوامل جزئی تر هستند.
متن عبارت است از یک یا چند جمله که دارای معنا یا پیام معینی باشد. ولی واضح است که هر چند جمله ای که به طور متوالی کنار هم قرار گرفته باشند، تشکیل متن نمی دهند بین جملات یک متن روابط معینی برقرار است که آن متن را از مجموعه جملاتی که به طور تصادفی کنار هم قرار گرفته اند جدا می سازد. مجموعه این روابط آفریننده متن ر”ا انسجام متنی” می نامند.
هالیدی و حسن می گویند که انسجام متنی شامل روابط معنایی می شود که به وسیله آن روابط هر قطعه ای از گفتار یا نوشتار می تواند به عنوان متن انجام وظیفه کند. اینان معتقدند که انسجام به کلیه رابطه هایی اطلاق می شود که عنصری از یک جمله را به عناصر جملات قبلی مرتبط می کند.
انسجام متنی به انگلیسی: Cohesion
انسجام متنی به عربی: الترابط النصی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *