درمان افسردگی با ورزشورزش

ورزش کنید تا در امتحانات عملکرد بهتری داشته باشید

ایرنا/ محققان دانشگاه علوم کاربردی اتریش دریافتند ورزش کردن پس از یک دوره زمانی مطالعه، تاثیر مستقیمی بر تثبیت مطالب و یادآوری اطلاعات دارد.
در این تحقیقات از ۶۰ داوطلب مرد بین ۱۶ تا ۲۹ سال خواسته شد تا مجموعه ای از اطلاعات، از مسیر حرکت روی نقشه یک شهر گرفته تا واژه های ترکی و آلمانی را به خاطر بسپارند. سپس داوطلبان به سه گروه تقسیم شدند. از گروه اول خواسته شد یک بازی خشن کامپیوتری را انجام دهند، از گروه دوم خواسته شد مدتی را بدوند و از گروه سوم نیز خواسته شد مدتی را در فضای آزاد سپری کنند. سپس محققان میزان یادآوری مطالب را در هر سه گروه مورد بررسی قرار دادند.
در نتیجه این تحقیقات مشخص شد گروهی که پس از مطالعه اطلاعات اقدام به دویدن کردند، بهترین عملکرد را در یادآوری مطالب داشته اند و گروهی که پس از مطالعه به انجام بازی های کامپیوتری پرداختند، ضعیف ترین عملکرد را نشان داده اند.
علت این نوع تاثیرگذاری فعالیت های مختلف بر عملکرد مغز در یادآوری مطالب هنوز مشخص نشده است؛ اما گفته می شود هورمون استرس موسوم به کورتیزول بر توانایی یادآوری ما تاثیرگذار است. در واقع این هورمون گاهی موجب افزایش توانایی ما در یادآوری اطلاعات می شود و گاهی مانع این امر می گردد.
به گفته محققان با توجه به اینکه دو نوع استرس فیزیکی و روانی درجریان این تحقیقات وجود دارد که اولی در اثر دویدن و دومی در اثر انجام بازی های کامپیوتری ایجاد می شود، احتمالا استرس های فیزیکی موجب عملکرد مثبت هورمون کورتیزول در یادآوری و استرس های روانی موجب عملکرد منفی این هورمون می شوند.
محققان در این رابطه دو نظریه را مطرح کردند. نظریه اول این که انجام بازی های خشن این باور را در مغز ایجاد می کند که واقعا در معرض تهدید فیزیکی قرار دارد و این احساس در کنار استرس روانی ناشی از انجام بازی موجب تمرکز مغز بر این تهدیدهای بالقوه شده و مانع دسترسی به اطلاعات جدید می شود.
نظریه دوم این است که استرس فیزیکی حاصل از دویدن مغز را در حالت ذخیره اطلاعات قرار می دهد و مغز می تواند به سرعت اطلاعات جدید را بازیابی کند. در هنگام دویدن و ورزش های مشابه، بدن کورتیزول بیشتری ترشح می کند تا وضعیت آن را در فشار فیزیکی، تعدیل کند. همین کورتیزول اضافی است که موجب بهبود فرآیند یادآوری اطلاعات می شود.
محققان قصد دارند اثر بازی های خشن کامپیوتری را بر عملکرد حافظه در دراز مدت بررسی کنند.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *