فیزیوتراپی در گرگان - آدرس و شماره تلفن - گنبد - کرد کوی - مینودشتفیزیوتراپی در گرگان - آدرس و شماره تلفن - گنبد - کرد کوی - مینودشت

فیزیوتراپی در گرگان – آدرس و شماره تلفن – گنبد – کرد کوی – مینودشت

منبع: درمان طب

* لیست مراکز فیزیوتراپی استان گلستان(گرگان)*
*نام فیزیوتراپی*     *تلفن*     *آدرس*
بهارگل توسلی     ۹۱۱۷۹۳۷۸۴۴     آق قلا     آق قلا خ رجائی
درمانگاه امام جعفرصادق گنبد           گنبد
سهیل ایری           گنبد     ابتدای خ شریعتی شرقی
عالیه پویا     ۶۶۶۳     آق قلا     آق قلا- خ آیت
فیزوتراپی مشرقی عراز محمد     ۵۲۴۷۹     آزادشهر     آزادشهر-خ رجائی
فیزیو عبدالخلیل پورقاز           بندرترکمن     خ آزادی ۹
فیزیوتراپی گلستان(عثمان امانی داز)     ۳۲۳۱     آق قلا     آق قلاامام-جنب شهرداری
فیزیوتراپی آیلر نیک نهاد     ۲۲۲۲۹۴۳     گنبد     ابتدای خیابان مطهری
فیزیوتراپی امام رضاهدی نصرتی     ۹۲۱۹۲     گنبد     امام جنوبی ۴راه امام زاده
فیزیوتراپی ایران(جواد خادمی)     ۲۲۳۹۰۰۱     گرگان      عدالت۱۴ساختمان فارابی
فیزیوتراپی ایری بهروز     ۲۷۰۴۱     گنبد     چهارراه دارائی
فیزیوتراپی بغدادی عبداله     ۲۲۵۴۴۹۸     گرگان     ولیعصر-عدالت۳۱
فیزیوتراپی بهزیستی گرگان     ۲۲۲۲۲۲۰     گرگان     بهشتی
فیزیوتراپی بهلکه جمال الدین     ۹۱۱۳۷۶۸۷۵۱     کلاله     خ فراغی جنب رادیولوزی
آخونزاده
فیزیوتراپی تازیکی محمد رضا     ۳۳۳۰۲۳۱     گرگان     شهرک امام-خ ۱۴ متری فجر
-ساختمان تیموری
فیزیوتراپی حبییه چهارطاقی     ۶۷۳۱۴۶۶     آزادشهر     آزادشهر
فیزیوتراپی درمانگاه کوثر کردکوی     ۳۴۶۵     کردکوی     کردکوی
فیزیوتراپی درمانگاه امام جعفر صادق گرگان     ۲۲۲۰۰۱۲     گرگان     گرکان پاسداران
فیزیوتراپی درمانگاه شهید مدنی گنبد     ۲۲۳۴۴۶۱     گنبد     باهنر
فیزیوتراپی رازی(دکتر حاج محمد ساتلقی)     ۲۲۴۹۱۶۷     گرگان     سازمان آب
فیزیوتراپی رازی(رضوانی امین)     ۲۲۹۲۲     گنبد     امام شمالی بالاتر از ۴راه دارایی
فیزیوتراپی سپهری غلامرضا     ۶۱۶۷     کردکوی     شهیدبهشتی
فیزیوتراپی سردارزاده افشین     ۲۱۴۲     بندرگز     جنب داروخانه الوندی
فیزیوتراپی سینایترا مرادی     ۴۰۷۲۸     کلاله     کلاله خ انقلاب
فیزیوتراپی شبیهی شیرین     ۲۲۴۰۸۹۹     گرگان     عدالت۳
فیزیوتراپی شفا کلینیکعتکف کوروش     ۲۵۴۸۹     گنبد     طالقانی شرقی روبروی
بیمارستان مطهری
فیزیوتراپی شفاجید مرادی     ۲۲۹۸۹     مینودشت     مینودشت پاسداران
فیزیوتراپی طب مدرننیره جهانگیری     ۲۲۳۰۶۰۶     گرگان     عدالت ۱۳
فیزیوتراپی طیبی فر موسی     ۳۲۲۲۷۰۷     کردکوی     ولیعصر-عدالت۸
فیزیوتراپی عرب ابویی     ۰۱۷۲-۵۵۵۰۶۰۷     گنبد     خ طالقانی شرقی -روبروی
بیمارستان بسکی
فیزیوتراپی علاقی طیبه     ۲۸۷۶۹     گنبد     حافظ جنوبی
فیزیوتراپی فاطمه ناصری     ۴۲۴۶۴۳۴     کلاله     خ-فراغی
فیزیوتراپی قائم(شیخ الاسلامی سیدشجاع)     ۲۳۳۲۹۲۹     گرگان     عدالت ۱۱ساختمان
کلانتری
فیزیوتراپی کمی ارازمحمد     ۴۲۲۰۷۹۹     بندرترکمن     بندرترکمن-آزادی نرسیده به
زاندارمری
فیزیوتراپی مرکزییرحیدری محمدتقی     ۲۲۲۲۵۱۶     گرگان     عدالت۳۴
فیزیوتراپی مشرقی عبدالحمید     ۲۵۷۶۰     گنبد     امام شمالی جنب داروخانه دکتر مشرقی
فیزیوتراپی ممشلی یعقوب     ۵۸۳۱۱۳۴     گالیکش     گالیکش خ امام
فیزیوتراپی منصوری قزل یوسف     ۲۳۲۲۴۱۳     گرگان     خ ولیعصر عدالت ۲۳مجتمع کیان
فیزیوتراپی موج(کلثوم مومنی)     ۲۲۲۳۷۴۱     گرگان     ۵ آذر-بهارستان
فیزیوتراپی موسی شاهینی     ۱۷۱ – ۲۳۲۳۴۸۷      گرگان     عدالت ۳۱ -مجتمع کوروش
فیزیوتراپی میرزایی رحمان     ۴۱۷۰     علی آباد     علی آباد
فیزیوتراپی هخامنشی آزیتا     ۱۷۳۴۲۲۳۱۵۳     بندرترکمن     جمهوری
فیزیوتراپی هلال احمر     ۲۲۶۵۵۵۳     گرگان     آذریکم
معصومه سادات موسوی           گرگان     پشت پارک شهر
معصومه فتحی     ۲۳۵۴۸۱۸     گرگان     خیابان ولیعصر-ساختمان مینا
فیزیوتراپی بیمارستان ۵ آذر     ۰۱۷۱-۲۲۲۰۵۶۱-۵     گرگان     خیابان ۵آذر
فیزیوتراپی بیمارستان امام خمینی بندرترکمن     ۰۱۷۳-۴۲۲۳۰۹۱     بندرترکمن
انتهای بلوار شهید ارخی
فیزیوتراپی بیمارستان امیرالمومنین     ۰۱۷۳-۳۲۲۵۸۰۳     کردکوی     خیابان جنگل –
بالاتر از میدان امیرالمومنین
فیزیوتراپی بیمارستان طالقانی گنبد     ۰۱۷۲-۲۲۲۳۹۹۷-۸     گنبد      خیابان طالقانی
شرقی – روبروی اداره کشاورزی
فیزیوتراپی بیمارستان فلسفی     ۲۲۲۲۷۱۴ – ۲۲۲۲۸۸۲     گرگان     سرخواجه

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *