نمونه مکالمه عربی با ترجمه فارسی (متن در مورد ابن سینا به عربی ) + فایل صوتینمونه مکالمه عربی با ترجمه فارسی (متن در مورد ابن سینا به عربی ) + فایل صوتی

نمونه مکالمه عربی با ترجمه فارسی (متن در مورد ابن سینا به عربی ) + فایل صوتی
*******

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

الحوار: الجزء الاول.
استاد: ابن سينا هزار سال پيش در بخارا به دنيا آمد. حتماً نام او و كتابهايش را شنيده ای.
الاستاذ: ولد إبن سينا في بخاری قبل ألف عام. قد سمعتَ حتماً إسمه وكتبه.
دانشجو: بله. او كتاب “شفا” را در مورد فلسفه و منطق نوشته است.
الطالب: أجل. هو قد كتب كتاب “الشفا” في الفلسفة والمنطق.
استاد: درست است. اما ابن سينا علاوه بر اينكه فيلسوف بزرگی بود، پزشك مشهوری نيز بوده است.
الاستاذ: صحيح. لكن ابن سينا علاوة علی كونه فيلسوفاً كبيراً، كان طبيباً شهيراً أيضاً.
دانشجو: پس حتماً در مورد پزشكی نيز كتابهايی دارد.
الطالب: إذن له حتماً كتب في الطب أيضاً.
استاد: بله. او در مورد پزشكی چند كتاب نوشته كه معروفترين آنها كتاب قانون است.
الاستاذ: أجل. هو كتاب عدة كتب في الطب وأشهرها كتاب “القانون”.
دانشجو: در سريال تلوزيوني ابن سينا، داستانهای معالجات پزشكی او را ديده ايم.
الطالب: في مسلسل ابن سينا التلفزيوني، شاهدنا حكايات معالجاته الطبية.
استاد: خوب است كه اين سريال را ديده ايد، او پزشك فقرا و پادشاهان بود.
الاستاذ: جيدّ أنكم شاهدتم هذا المسلسل، فهو كان طبيباً للفقراء والملوك.
*******
المفردات: الجزء الثاني

عيادة
الأكثر بيعاً
مائتان
كان يدرّس
معك حق
ماهر
ياليت
أربع مئة وخمسون
كان لدينا

مطب
پرفروشترين
دويست
تدريس می شد
حق با شماست
زبر دست
ای كاش
(٤٥۰) چهارصد و پنجاه
در دست داشتيم

*******
الحوار: الجزء الثاني.
دانشجو: من شنيده ام كتاب “قانون” پرفروشترين كتابها در دنيا بوده است.
الطالب: أنا قد سمعتُ أنّ كتاب “القانون” كان من أكثر الكتب مبيعاً في العالم.
استاد: بله. اين كتاب، از منابع مهم علم پزشكی در دنيا بوده است.
الاستاذ: أجل. هذا الكتاب كان من المراجع المهمة في علم الطب بالعالم.
دانشجو: پس كتاب “قانون” ابن سينا، كتابی درسی و آموزشی است؟
الطالب: إذن كتاب “القانون” لإبن سينا، كتاب دراسي وتعليمي؟
استاد: بله. تا دويست سال پيش اين كتاب در دانشگاه های مهم اروپا تدريس می شد.
الاستاذ: أجل. حتی ما قبل مائتي عام كان هذا الكتاب يدّرس في الجامعات الأوروبية المهمة.
دانشجو: در مورد فلسفه و ادبيات ابن سينا چيزی نگفتی.
الطالب: لم تقل شيئاً عن فلسفة ابن سينا وأدبياته.
استاد: حق با شماست. ابن سينا فيلسوف بسيار بزرگی بود و حتی شاعری زبر دست نيز بود. ای كاش تمام ٤٥۰ أثر ابن سينا را در دست داشتيم.
الاستاذ: معك حق. ابن سينا كان فيلسوفاً كبيراً جدّاً حتی إنّه كان شاعراً ماهراً أيضاً. ليت مؤلّفاته الأربع مائة وخمسين بأيدينا.
*******
نستمع الآن للحوار بالفارسية.
استاد: ابن سينا هزار سال پيش در بخارا به دنيا آمد. حتماً نام او و كتابهايش را شنيده ای.
دانشجو: بله. او كتاب “شفا” را در مورد فلسفه و منطق نوشته است.
استاد: درست است. اما ابن سينا علاوه بر اينكه فيلسوف بزرگی بود، پزشك مشهوری نيز بوده است.
دانشجو: پس حتماً در مورد پزشكی نيز كتابهايی دارد.
استاد: بله. او در مورد پزشكی چند كتاب نوشته كه معروفترين آنها كتاب قانون است.
دانشجو: در سريال تلوزيوني ابن سينا، داستانهای معالجات پزشكی او را ديده ايم.
استاد: خوب است كه اين سريال را ديده ايد، او پزشك فقرا و پادشاهان بود.
*******
دانشجو: من شنيده ام كتاب “قانون” پرفروشترين كتابها در دنيا بوده است.
استاد: بله. اين كتاب، از منابع مهم علم پزشكی در دنيا بوده است.
دانشجو: پس كتاب “قانون” ابن سينا، كتابی درسی و آموزشی است؟
استاد: بله. تا دويست سال پيش اين كتاب در دانشگاه های مهم اروپا تدريس می شد.
دانشجو: در مورد فلسفه و ادبيات ابن سينا چيزی نگفتی.
استاد: حق با شماست. ابن سينا فيلسوف بسيار بزرگی بود و حتی شاعری زبر دست نيز بود. ای كاش تمام ٤٥۰ أثر ابن سينا را در دست داشتيم.
منبع : رادیو عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *