بغداد و قرطبه در ادبیات عربیمقاله

بررسي و نقد ترجمه عربي داستان‌هاي كوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردي«پستچي» و «گلدان چيني»)

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

حجت رسولي, عليرضا رسو‌ل‌پور

چکیده
ترجمه و به‌ويژه ترجمۀ متون ادبي، با آنکه اهمیت بسیاری در انتقال اطلاعات و تبادل فرهنگ و ادب ميان ملت‌ها اهميت دارد؛ اما ويژگي‌ها و ظرافت‌هايي نيز دارد و با دشواري‌هايي مواجه است. مترجم متون ادبي بايد شرايط ويژه‌اي داشته باشد كه نتيجه آن درك دقيق و عميق زبان مبدأ و تسلط كافي به زبان مقصد، براي انتقال بار معنايي متون ادبي است. گاهی ترجمۀ داستان‌هاي كوتاه فارسي به عربي از سوي مترجمان عربِ آشنا به زبان فارسي مشكلات و ضعف‌هايي دارد كه موضوع اين نوشتار است. از این‌رو، ترجمۀ عربي دو داستان پستچي و گلدان چيني از جلال آل‌احمد را بر اساس معيارهاي ارزيابي ترجمه نقد و بررسي شده است. بدین ترتیب که ضمن مطالعۀ دو داستان مذکور و مقابلۀ متن ترجمه‌شده با متن اصلي، مواردي را در زمينۀ مسائل معنايي، صناعات ادبي، مسائل دخل و تصرف و سبک متن، بررسي بر پايه نظريه‌هاي ترجمه را مورد تحليل و ارزيابي قرار داده است. نتيجه بررسي و تحليل نشان می‌دهد كه معیارهای صحت و درستی ترجمه در بسیاری از موارد در ترجمۀ عربي داستان‌ها ترجمه مراعات نشده است و ندي حسون(مترجم)، اگر چه در بيان چارچوب كلي داستان‌ها موفق بوده، ولي در انتقال بار معنايي و روح حاكم بر داستان‌هاي جلال و سبك ويژه او موفقيت چنداني نداشته است. مترجم، ضمن پايبندي بيش از حد به زبان مبدأ، برخي از اصول و ساخت‌هاي زبان مقصد را زير پا نهاده است، در نتیجه، خوانندۀ زبان مقصد به درستي نمی‌تواند با آن داستان ارتباط برقرار کند.
واژگان کلیدی
داستان كوتاه، ارزيابي ترجمه، جلال آل‌احمد، ندي حسون، پستچي، گلدان چيني.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *