از خر شیطون پایین آمدن به چه معناست ؟ + ریشه ضرب المثلاز خر شیطون پایین آمدن به چه معناست ؟ + ریشه ضرب المثل

از خر شیطون پایین آمدن به چه معناست ؟
این ضرب المثل و عبارت کنایی را در طول روز بسیار می شنویم
ریشه این عبارت کجاست ؟
آیا شیطان واقعا خر دارد
از خر شیطان پایین آمدن در اصطلاح به این معناست:
کوتاه آمدن،دست از یکدندگی و لجاجت برداشتن و به اصطلاح شیطان را از خود دور کردن
سؤالی که پیش می آید این است که شیطان در اینجا صفت خر است یا مضاف الیه
یعنی منظور خری که شیطان و چموش است و یا این خر مال شیطان یا همان ابلیس است
به نظر می رسد منظور از خر شیطون در اینجا این است : خری که چموش است
پیاده شدن از خری که شیطان و چموش است بسیار دشوار است و اگر آن شخص خودش پایین نیاید و چموشی خر بیشتر شود دیگر نمی تواند خودش پایین بیاید و به احتمال زیاد از روی خر خواهد افتاد و به خودش آسیب می رساند.

انسان از گذشته تاکنون برخوردهای متفاوتی با جانداران مختلف داشته است در برهه ایی از زمان بعضی از جانداران زندگی انسان را به خطر می انداختند به همین جهت ترس باعث به وجود آمدن وسایل دفاعی شد اما کم کم انسان بر اثر نیاز بعضی از جانداران را برای ادامه زندگی با وسایلی که ساخته بود شکار می کرد .حیوانات از زمانی که در زندگی انسان جایی پیدا کردند به فرهنگ عامیانه هم راه یافتند در قصه ها ، افسانه ها ، ترانه ها و ضرب المثل ها مردم برای بیان مفاهیم مورد نظر و مقصود خود با دیگران با استفاده از نام حیوانات جمله هایی می گفتند که کم کم به صورت ضرب المثل در آمدند مانند ا خر شیطون پیاده با که معنی آن مشخص می باشد یعنی از روی کول خر شیطان پیاده شو به این معنا که از راه غیر منطی و جر وبحث کنار بیا تا بتوان از راه منطقی مشکلات را حل نمود.(صدای اهواز)

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *