احساس خستگی نشانه چیستبیماری

آدرس و شماره تلفن بیمارستان خراسان جنوبی

لیست آدرس و شماره تلفن  بیمارستان های خراسان جنوبی – بیرجند – سونوگرافی و آزمایشگاه – ام آر آی آزمایش خون – دارخانه
برای دریافت لیست و آدرس بیمارستان ها اینجا کلیک کنید
برای دریافت لیست و آدرس داروخانه ها اینجا کلیک کنید

دکتر سلمانی نیمه وقت سلمانی شهرک شهید مفتح – خیابان شهید گازاری ۲۲۵۸۰۹۷

سینا نیمه وقت میرصادقی خیابان طالقانی – طالقانی ۳ ۲۲۲۴۱۷۰

دکتر هاشمزهی روزانه هاشمزهی خیابان مفتح – جنب کلینیک دکتر قائمی ۲۲۳۲۶۳۱

دکتر مهنیا نیمه وقت مهنیا خیابان طالقانی – ابتدای خیابان مفتح ۲۲۳۲۹۹۱

دکتر متقی نیا نیمه وقت متقی نیا خیابان طالقانی – طالقانی ۳ ۲۲۲۲۸۴۲

دکتر راستی روزانه راستی خیابان معلم – نبش معلم ۱۶ ۲۲۳۶۱۴۰

دکتر جمعیتی روزانه جمعیتی خیابان معلم – بین معلم ۴۶ و ۴۸ ۴۴۳۱۸۳۵

دکتر اربابی نیمه وقت اربابی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – حاشیه میدان اول توحید ۴۴۴۹۰۴۰

دکتر زارعی روزانه زارعی خیابان طالقانی – جنب درمانگاه فرهنگیان ۲۲۳۴۹۹۰

دکتر هنرمند روزانه هنرمند خیابان توحید – جنب چهار راه دوم توحید ۴۴۳۸۶۴۸

هلال احمر روزانه بیرجند انتهای خیابان حکیم نزاری نرسیده به میدان امام خمینی ۲۲۲۲۰۳۱

دکتر جاهد روزانه جاهد خیابان شهید منتظری – بین منتظری ۹ و ۱۱ ۲۲۲۵۵۹۹

دکتر طاهری بجد روزانه ساجده طاهری بجد خیابان غفاری– نبش خیابان ابوریحان بیرونی ۴۴۳۰۱۹۹

دکتر نصیری روزانه نصیری مقدم خیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع) ۲۲۲۶۸۵۵

دکتر محمدی روزانه محمدی خیابان طالقانی – روبروی طالقانی ۱۷ ۲۲۲۲۸۲۹

دکتر فرزادنیا روزانه فرزادنیا خیابان طالقانی – بین طالقانی ۳ و۵ ۲۲۳۹۱۹۳

دکتر طاقی روزانه طاقی خیابان مدرس – بین چهارراه اول و دوم ۲۲۳۹۴۹۴

دکتر ضیایی روزانه ضیایی سه قلعه خیابان مصطفی خمینی – پلاک ۲۹ ۲۳۱۷۵۶۶

دکتر شریف روزانه شریف آزاده خیابان طالقانی – خیابان مفتح ۲۲۲۲۱۱۱

دکتر داوودی روزانه داوودی خیابان طالقانی – بین طالقانی ۱۳و۱۵ پلاک ۱۲۹ ۲۲۲۰۳۴۰

سپاه پاسداران روزانه شهدا خیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع) ۲۲۲۹۰۴۸

دکتر رضایی روزانه رضایی خیابان معلم – بین معلم ۲۳ و ۲۱ ۴۴۳۷۷۴۷

دکتر حسن پور روزانه حسن پور سه راه اسدی- خیابان شهید منتظری – منتظری۲۵ ۲۲۲۷۵۰۰

دکتر مقدسی روزانه مقدسی خیابان غفاری – ابتدای خیابان ذکریای رازی ۴۴۴۱۷۷۷

دکتر ابراهیمی روزانه ابراهیمی خیابان طالقانی – روبروی نمایندگی سایپا ۲۲۲۸۲۶۷

دکتر آهنی روزانه آهنی سجاد شهر – بلوار امامت ۴۴۴۷۲۸۰
کتر پور حسین مقدم روزانه پورحسین مقدم آرین شهر- خ بسیج-چهارراه بامداد

دکتر رمضانی اکبری روزانه رمضانی اکبری سرایان – خیابان امام خمینی – جنب خیابان اول

دکتر محمدپور روزانه محمدپور فردوس – خیابان مطهری جنب بیمارستان دکتر چمران ۰۵۳۴۲۲۲۵۳۵۴

بیمارستان مصطفی خمینی روزانه پزشکی طبس ،

دکتر شیروی روزانه شیروی خیابان امام خمینی

دکتر آبدار روزانه آبدار طبس مسینا –

دکتر کریمی نیمه وقت کریمی درمیان شهر مود

دکتر برآغوش نیمه وقت برآغوش شوسف ، تقاطع بلوار معلیم و خیابان امام خمینی (ره)

دکتر طاهری نیمه وقت عصر طاهری شهر دیهوک

دکتر قربانی روزانه قربانی شهر عشق آباد – خیابان جهاد – جنب بهزیستی ۰۳۵۳۵۲۲۲۲۸۹

دکتر جهانبخش روزانه جهانبخش کلتر شهر خضری

دکتر دهقانی روزانه دهقانی اسدیه – خیابان امداد ۰۵۶۲۳۲۲۴۲۳۲

دکتر علوی روزانه سلمان علوی نیک خوسف – بلوار امام رضا (ع) ۴-مقابل شهرداری شهر خوسف ۰۵۶۲۴۲۲۴۵۵۶

دکتر راستگو نیمه وقت راستگو بشرویه

بیمارستان شفا روزانه پزشکی بشرویه – داخل بیمارستان شفاء ۰۵۳۵۳۲۲۶۰۰۱

دکتر صادقی روزانه سالار صادقی بشرویه –خیابان امام خمینی (ره) ۰۵۳۵۳۲۲۳۶۰۸

دکتر سلطان زاده روزانه سلطان زاده بشرویه – خیابان امام خمینی جنوبی – جنب مسجد جامع ۰۵۳۵۳۲۲۵۴۴۰

دکتر زنگویی روزانه زنگویی سربیشه – خیابان جانبازان – جنب خیابان هفتم ۰۵۶۲۳۶۲۴۰۰۴

دکتر حسن زاده روزانه حسن زاده سربیشه – خیابان شهید مطهری ۰۵۶۲۳۶۲۲۲۷۰

بیمارستان شهید آتش دست روزانه پزشکی نهبندان – بیمارستان شهید آتشدست ۰۵۶۲۶۲۲۴۳۰۰

دکتر علی نژاد شبانه روزی علی نژاد مفرد نهبندان – روبروی بیمارستان شهید آتشدست نهبندان

سینوحه روزانه ساسولی نهبندان – بلوار امام رضا جنب بانک کشاورزی ۰۵۶۲۶۲۲۰۲۹۰

دکتر فرهنگیان نیمه وقت فرهنگیان نهبندان – بلوار دانشگاه – بین دانشگاه ۲ و ۴

دکتر مقربی روزانه مقربی اسلامیه-خ امام خمینب

دکتر شرفی نیمه وقت شرفی سرایان – خیابان امام خمینی (ره) ۰۵۳۵۸۲۲۲۹۲۹

دکترمالک زاده روزانه مالک زاده طبس ، ضلع جنوبی میدان امام خمینی

دکتر حسینی روزانه حسینی طبس ، روبروی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

دکتر غزاله مالک شبانه روزی مالک طبس ، خیابان نواب ، ساختمان پزشکان حکیم ۰۳۵۳۴۲۳۴۸۵۸

دکتر اخوان روزانه اخوان صفار طبس ، خیابان امام خمینی ، جنب دارلشفاء حضرت ابوالفضل ۰۳۵۳۴۲۲۲۶۹۸

بیمارستان چمران روزانه پزشکی فردوس – بیمارستان شهید دکتر مصطفی چمران ۰۵۳۴۲۲۲۲۸۰۱

دکتر مدبر شبانه روزی مدبر عزیزی فردوس – خیابان شهید مطهری – جنب دارالشفاء امام حسین (ع) ۰۵۳۴۲۲۳۱۰۱۲

دکتر مقربی نیمه وقت مقربی فردوس – خیابان مطهری جنب درمانگاه فرهنگیان ۰۵۳۴۲۲۲۰۷۹۰

دکتر پور رفعتی روزانه پوررفعتی فردوس – خیابان مطهری روبروی بیمارستان دکتر چمران ۰۵۳۴۲۲۲۷۴۶۴

دکتر الیاس پور روزانه الیاس پور شهر حاجی آباد قاین – خیابان رازی

بیمارستان شهدا روزانه پزشکی قاین – داخل بیمارستان شهداء قاین ۰۵۶۲۵۲۲۳۰۰۱

دکتر طاهری روزانه طاهری قاین – خیابان بهشتی – انتهای بهشتی۱ ۰۵۶۲۵۲۲۲۴۹۷

دکتر اشعری شبانه روزی اشعری قاین – خیابان مهدیه ، بین مهدیه ۴ و ۵ ۰۵۶۲۵۲۲۶۶۷۶

دکتر محمدی مطلق روزانه محمدی مطلق قاین – خیابان شهید کلاهدوز –کلینیک پزشکان ولیعصر(عج) ۰۵۶۲۵۲۲۵۵۷۴

دکتر صفاری روزانه صفاری تخته جان قاین – خیابان امام خمینی ۱ – ساختمان پزشکان ۰۵۶۲۵۲۲۹۵۵۲

دکتر کاری روزانه کاری قاین – خیابان طالقانی – جنب بانک ملت مرکزی

دکتر تقی زاده روزانه تقی زاده قاین – ابتدای خیابان مهدیه ۰۵۶۲۵۲۲۵۵۳۴

بیمارستان شهید رحیمی بیمارستانی تامین اجتماعی خیابان پاسداران – چهار راه مخابرات

بیمارستان ارتش بیمارستانی جمهوری اسلامی خیابان ارتش – داخل بیمارستان ارتش ۲۲۲۴۷۲۴

بیمارستان ولی عصر (عج) بیمارستانی پزشکی بیرجند خیابان غفاری – داخل بیمارستان ولیعصر (عج)

بیمارستان امام رضا(ع) بیمارستانی پزشکی بیرجند خیابان طالقانی – داخل بیمارستان امام رضا (ع) ۲۲۲۲۳۰۰

دکتر احمدپور شبانه روزی احمدپور خیابان رجایی – بین رجایی ۲و۴

دکتر قدرتی شبانه روزی قدرتی خیابان غفاری – روبروی بیمارستان ولیعصر(عج) ۴۴۲۰۰۷۲

دکتر زنگویی شبانه روزی زنگویی خیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع) ۲۲۲۸۸۸۳

دکتر خوشرو روزانه خوشرو خ پاسداران –جنب دارالشفا امام حسین

دکتر ناصری نیمه وقت ناصری مهرشهر –خیابان حافظ غربی ۲۳۰۰۳۰۵
ترتیب نام مرکز شهرستان آدرس تلفن
۱ امام رضا بیرجند بیرجند خ طالقانی ۹-۲۲۲۶۷۷۶
۲ شهدا قائن قائنات بلوار سیمان شهر- خیابان شفا ۷-۰۵۶۲۵۲۶۳۰۰۱
۳ شهیدآتشدست نهبندان نهبندان نهبندان بلوار دانشگاه ۶۲۲۴۳۰۰
۴ علی ابن ابیطالب (ع) سربیشه سربیشه خراسان جنوبی – شهرستان سربیشه- بلوار امام علی (ع) – نبش میدان جهاد ۰۵۶۳۲۶۶۴۷۵۴
۵ شهید دکترچمران فردوس فردوس خیابان امام خمینی ۳-۲۲۲۲۸۰۱-۰۵۳۴
۶ امام علی (ع) سرایان سرایان بلوار شفا ۰۵۶۳۲۸۸۴۸۰۰
۷ ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند بیرجند سه راه معلم ۲۲۲۰۵۹۱
۸ شهید دکتر رحیمی بیرجند بیرجند خیابان پاسداران تقاطع شهید طهماسبی ۳۲۴۴۲۰۹۹
۹ ولیعصر (عج) بیرجند بیرجند خ غفاری-خ زکریای رازی- روبروی دانشگاه علوم پزشکی ۰۵۶۱-۴۴۴۳۰۰۰-۹
۱۰ بیمارستان خاتم الانبیا (ص)درمیان درمیان اسدیه – میدان شهید حمزه ای ۳۲۱۲۵۰۷۹
۱۱ مهر بیرجند بیرجند میدان طالقانی ۲۲۲۲۰۲۸
۱۲ شفا بشرویه بشرویه بشرویه – بلوار جهاد ۰۵۳۵۳۲۲۶۰۰۱
۱۳ شهید سید مصطفی خمینی طبس طبس یزد -طبس -بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی ۰۳۵۳۴۲۲۲۰۱۱
۱۴ مرکز جامع درمان بیماران خاص بیرجند بلوار شهید بهشتی – نبش بهشتی ۳ ۰۵۶۱۲۲۳۵۹۵۰
۱۵ بیمارستان کوثر زیرکوه شهر حاجی آباد – بلوار امام رضا (ع) ۰۵۶۳۲۵۰۳۰۲۵
۱۶ کلنیک تخصصی ویژه عصر دانشگاه بیرجند خیابان آیت ا… طالقانی – کلنیک تخصصی ویژه عصر دانشگاه ۰۵۶۱۲۲۲۷۵۷۲

 

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *