مکالمه عربی پزشک و بیمارویزیت دکتر به عربی

مکالمه عربی پزشک و بیمار

مشاهده و دانلود فایل ویدئو آموزش مکالمه عربی – ویزیت بیمار توسط پزشک

این ویدئو را از قسمت بالا ببینید  در ادامه اطلاحات پزشکی به زبان عربی

رفتن به مطب به زبان عربی

مکالمه عربی پزشک و بیمار

اصطلاحات پزشکی به عربی:

پزشک : طبیب

مطب: العیاده

نسخه:الوصف

ویزیت : زیاره الطبیب

داروخانه (به عربی) : صیدلیه

بیمارستان: المستشفی

کلینیک: المستوصف

گفتگوی بین پزشک و بیمار به زبان عربی همراه با ترجمه انگلیسی

حوار بین طبیب ومریض مترجم

Good morning Doctor =صباح الخیر دکتور
I do nt fell at well =لست على مایرام اطلاقا
What is the trouble =ماهی المشکله

Wht als you?= مالذی یوجعک.

Ihave a headache = عندی صداع
And i have not any appetite = لیس عندی ی شهیه
Open your. mouth and let me see your tongue= افتح فمک لأرئ لسانک
Do you someetimes feel ready to vomite = وهل تشعر احیانا. بالرغبه فی التقیؤ
Yes and I have abitter taste in my mouth = نعم وعندی مذاق مر فی فمی
Take off your clothes = اخلع ملابسک
I have to make ageneral examination = سأعمل لک فحصا have شاملا
What illnesses have you had in the past ?= ماهی الأمراض التی کانت عندک فی الماضی.
Have you ver had an. operation ?= هل أجریت عملیه جراحیه ما.
you have a higb temperature = درجه حرارتک. عالیه
Now I will give you a pre******ion = الأن سأعطیک. وصفه
Following it exactly =متبعا ایها بالضبط
Take this medicine twice a day =خذ هاذا الدواء مرتین بالیوم
Ten drops in li ttle. water =عشره قطرات فی قلیل من الماء
Atablet in he evening befor. gping to bed. =قرص فی اللیل قبل الذهاب الى الفراش
Two. hours after. supper. =ساعتان بعد العشاء.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *