جملات زیبای عربی با ترجمه فارسیزبان عربی

فایل های آموزش زبان عربی سطح اول

PDF file 226 KB

Zip file 149 KB

الدرس الأول

 PDF file 80 KB

Zip file 56 KB

الدرس الثانی

 PDF file 114 KB

Zip file 60 KB

الدرس الثالث

 PDF file 108 KB

Zip file 58 KB

الدرس الرابع

 PDF file 142 KB

Zip file 80 KB

الدرس الخامس

 PDF file 88 KB

Zip file 62 KB

الدرس السادس

 PDF file 162 KB

Zip file 92 KB

الدرس السابع

 PDF file 112 KB

Zip file 70 KB

الدرس الثامن

 PDF file 104 KB

Zip file 53 KB

الدرس التاسع

 PDF file 114 KB

Zip file 60 KB

الدرس العاشر

 PDF file 28KB

Zip file 16 KB

الدرس الحادی عشر

 PDF file 88 KB

Zip file 46 KB

الدرس الثانی عشر

 PDF file 213 KB

Zip file 110 KB

الدرس الثالث عشر

 PDF file 175KB

Zip file 77 KB

الدرس الرابع عشر

 PDF file 100 KB

Zip file 63 KB

الدرس الخامس عشر

 PDF file 69 KB

Zip file 34 KB

الدرس السادس عشر

 PDF file 71 KB

Zip file 35 KB

الدرس السابع عشر

 PDF file 68 KB

Zip file 35KB

الدرس الثامن عشر

 PDF file 65 KB

Zip file 33 KB

الدرس التاسع عشر

 PDF file 72 KB

Zip file 36 KB

الدرس العشرون

 PDF file 356 KB

Zip file 97 KB

الدرس الحادی و العشرون

 PDF file 38 KB

Zip file 21 KB

الدرس الثانی و العشرون

 PDF file 67 KB

Zip file 33 KB

الدرس الثالث و العشرون

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *