حیوانات به زبان عربیحیوانات به زبان عربی

دانلود و مشاهده ویدئو آموزش حیوانات به زبان عربی (تصاویر کارتونی جذاب)

 

مشاهده از قسمت بالا

مشاهده و دانلود فایل ویدئویی حیوانات به زبان عربی (حیوانات دریائی) با تصاویر کارتونی جذاب

حیوانات به زبان عربی با معادل فارسی و انگلیسی

Bear    ………………  دب ———— خرس (به عربی)
Beetle   ……………  خنفساء ———— سوسک (به عربی)
Bull   ………………… ثور ———— گاو نر (به عربی)
Bat   ………………… خفاش ———— خفاش (به عربی)
Butterfly   ………   فراشه ———— پروانه (به عربی)
Camel   …………… جمل ———— شتر (به عربی)
Cow   ………………  بقره ———— گاو ماده (به عربی)
Crocodile   ………  تمساح ———— تمساح (به عربی)
Deer   …………………   غزال ———— آهو (به عربی)
Donkey   …………………حمار ———— الاغ (به عربی)
Dolphin   ……………… دلفین ———— دلفین (به عربی)
Dragon   …………………   تنین ———— اژدها (به عربی)
Elephant   …………………   فیل ———— فیل (به عربی)
Eagle   …………………   نسر ———— کرکس  (به عربی)
Fox   …………………   ثعلب ———— روباه (به عربی)
Frog   …………………   ضفدع ———— قورباغه (به عربی)
Goat   …………………   ماعز ———— بُز (به عربی)
Goose   …………………   وزه ———— اردک (به عربی)
Giraffe   …………………   زرافه ———— زرافه (به عربی)
Kangaroo   …………………   کنغر ———— کانگورو (به عربی)
Lion   …………………   اسد ———— شیر (به عربی)
Leopard   …………… الفهد ———— یوزپلنگ (به عربی)
Owl   …………………   بومه ———— جغد (به عربی)
Octopus   …………… اخطبوط ———– هشت پا (به عربی)
Osprey   …………………عقاب ———— عقاب (به عربی)
Ostrich   ……………… نعامه ———— شترمرغ (به عربی)
Otter   …………………   ثعلب الماء ———— سگ آبی (به عربی)
Oyster   …………………   محاره ———— صدف (به عربی)
Panda   …………………   الباندا ———— پاندا (به عربی)
Parrot   …………………   ببغاء ———— طوطی (به عربی)
Peacock   …………………   طاؤؤس ———— طاووس (به عربی)
Rabbit   …………………   ارنب ———— خرگوش (به عربی)
Seal   …………………   فقمه ———— خوک آبی  (به عربی)
Swan   …………………   بجعه ———— مرغ ماهیخوار(به عربی)
Snake   …………………   ثعبان ————افعی (به عربی)
Tiger   …………………   نمر ———— پلنگ (به عربی)
Whale   …………………   حوت ———— نهنگ (به عربی)

 

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *