شیوه ارجاع در پایان نامه مقاله عربیمقاله - پایان نامه

ابهام در ماشين ترجمه
برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

نویسندگان: فلاحتي محمدرضا*

* گروه پژوهشي زبان‌شناسي رايانه اي کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي

چکیده:

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي گونه هاي مهم ابهام واژگاني و ساختاري و نيز مشکلاتي است که اين گونه ابهامها را در امر ترجمه ماشيني ايجاد مي نمايند. براي انجام اين کار پنج نوع مهم ابهام واژگاني با عناوين ابهامهاي مقوله اي، واژه هاي هم آوا – هم نويسه، واژه هاي هم نويسه، چند معنايي و ابهام انتقالي، با ارايه مثالهايي از فارسي و انگليسي مورد بررسي قرار گرفت. سپس ابهام ساختاري بررسي شد و دو نوع مهم آن با عناوين ابهامهاي ساختاري واقعي و سيستمي تشريح گرديد. پس از آن نيز شش روش رايج براي رفع ابهام ساختاري و نيز مشکلاتي که مرجع يابي در امر ترجمه ايجاد مي نمايد، بررسي شد. بررسي ها نشان داد يکي از موارد ضروري براي عملکرد مثبت ماشينهاي ترجمه، پرداختن اصولي به ابهامهاي موجود در متن است و اينکه در بسياري از موارد اطلاعات مربوط به واژه ها و حتي جمله (که اغلب به عنوان واحد ترجمه محسوب مي گردد) براي ابهام زدايي کافي نيست و بايد از اطلاعات غير زباني مانند اطلاعات جهان پيرامون و … در ترجمه استفاده شود که البته در حال حاضر ماشينهاي ترجمه عموما فاقد اين قابليت مهم هستند.

كليد واژه: ماشين ترجمه، ابهام، ابهام‌زدايي، ابهام واژگاني، ابهام ساختاري، مرجع يابي، ابهام واقعي، ابهام سيستمي

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *