کتاب خوانیکتاب خوانی

تفاوت مصدر و مرجع چیست / مراجع و مصادر در منابع پایان نامه چه تفاوتی با هم دارد
مصدر و مرجع هر دو از منابع پژوهش به شمار می روند و در معنا یکی هستند اما در اصطلاح کتابخانه ای و پژوهشی با هم تفاوت دارند.
۱-مصدر: به کتاب های قدیمی گفته می شود که قدیمی است و مطالب خود را از کتاب های دیگر نگرفته است و مطالب بیشتر نگارش خود نویسنده است و از نظر زمانی به رویدادها نزدیک تر است. برای مثال الکتاب سیبویه یا الحیوان جاحظ  مصدر به شمار می رود یا اساس البلاغه جرجانی مصدر به شمار می رود.
۲-مرجع: به کتاب هایی گفته می شود که جدیدا نگاشته شده ومطالب خود را از مراجع می گیرد. برای مثال کتاب تاریخ ادبیات شوقی ضیف سامرائی در ادبیات عربی مرجع به شمار می رود
در پایان نامه ها بهتر است بیشتر از مراجع استفاده کرد تا منابع یعنی اگر موضوع پایان نامه ای در مورد شعر عباسی است باید از کتاب هایی که در همان دوره نوشته شده و مصدر به شمار می رود استفاده کرد تا کتاب هایی که در دوره معاصر نوشته شده است. البته این به این معنا نیست که به کتاب های جدید نباید مراجعه کرد بلکه هر چه کتاب ها به زمان مورد نظر نزدیک تر باشد و کتاب ها معتبر تر، پایان نامه نیز معتبر تر می شود.

 

توضیحات به عربی :

المصدر : کتاب یعالج موضوعا بعینه , یتوفر علیه , ویعالجه معالجه شامله تستقصی جمیع جوانبه فی تعمق , ودرس بحیث لا یستغنی عنه باحث فی هذا الموضوع أو دارس .
(هو الکتاب القدیم فی وضع العلم والمعلومات الأساس والذی یأخذ منه المرجع )
**
والمرجع : الکتاب الذی یستقی من غیره , فیتناول موضوعا أو جانبا من موضوع یذکر ما فیه من مسائل وقضایا .
ـ (و هو الکتاب الحدیث فی تناوله لعلمٍ أو موضوعٍ ما قد تمّ وضع اللبنات الأولى له فی کتب المصادر الأوَل )
**
فمن المصادر :
ـ الجامع الصحیح للبخاری , وصحیح مسلم فی الحدیث .
ـ الکتاب لسیبویه فی النحو .
ـ والکامل للمبرد فی الأدب .


در یک کتابخانه منظور از مرجع (ریفرنس)، لغتنامه، دانشنامه و کارهای مرجع دیگر است که شامل تعداد زیادی مبحث کوتاه می‌شوند و بخش‌های وسیعی از دانش خلاصه‌وار در یک یا چند کتاب پوشش می‌دهند. با اینحال در کتابخانه مرجع به کتابی که نمی‌توان آن را از کتابخانه بیرون برد نیز گفته می‌شود. بسیاری از کتاب‌هایی که در بخش مراجع کتابخانه قرار می‌گیرند کارهای مرجه هستند اما تعدادی از آن‌ها هم کتاب‌هایی هستند که آن‌قدر حجیم یا باارزش هستند که نمی‌توان امانت دادشان. برعکس کتاب‌های مرجعی هم وجود دارند که امانت داده می‌شوند. خدمات مرجع گسترده است

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *