ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشونمقاله عربی - تحقیق عربی بررسی تطبیقی خرد در "شاهنامه" و "الأدب الصغیر و الأدب الکبیر"

شماره نخست فصلنامه ادبیات تطبیقی ناسار منتشر شد

برای دانلود فایل کامل مجله اینجا کلیک کنید

مقالات چاپ شده در این شماره

بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی
دکتر امیر مقدم متقی -مسعود باوان‌پوری -نرگس لرستانی
 بررسی تطبیقی درون‌مایه‌های پایداری در اشعار فدوی طوقان و سپیده کاشانی
دکتر قاسم مختاری  – مهرانگیز خدابخش نژاد
 مقایسه کاربرد عروض عربی و فارسی دری
دکتر سید عظیم الله عصمتی
 بررسی جایگاه دین و اندیشه‌های دینی در اشعار ناصرخسرو و ابوالعلاء معری
دکتر علیرضا حسینی –     سمیه صابری –  پوریا اسمعیلی
 تأثیر مقامات بر شخصیّت‌های پیکارو
دکتر عنایت الله شریف پور – دکتر محمّدصادق بصیری-دکتر آرزو پوریزدانپناه کرمانی

برای دانلود فایل کامل مجله اینجا کلیک کنید

شماره نخست فصلنامه ادبیات تطبیقی ناسار منتشر شد
شماره نخست فصلنامه ادبیات تطبیقی ناسار منتشر شد

اطلاعات مجله

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول:

دکتر سعیده بیرجندی

سر دبیر:

دکتر حبیب کشاورز

اعضای هیات تحریریه:

۱- دکتر سید حسن طباطبایی

۲- دکتر علی صابری

۳- عنایت الله فاتحی نژاد

۴- دکتر حسن ذوالفقاری

اُسرة التحریر:

الدکتور علي صابري (الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها)، عضو الهیأت التدریسیة بجامعة آزاد الإسلامیة.
الدکتور سید حسن طباطبایي (الدکتوراه في اللغة الفارسیة وآدابها)، عضو الهیأت التدریسیة بجامعة سمنان.
الدکتور عنایت الله فاتحی نجاد (الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها)، عضو الهیأت التدریسیة بجامعة آزاد الإسلامیة.
الدکتور حسن ذوالفقاری (الدکتوراه في اللغة الفارسیة وآدابها)، عضو الهیأت التدریسیة بجامعة تربیت مدرس.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *