/ رشته مطالعات ترجمه عربی / دراسات الترجمة مطالعات ترجمه چیست؟/ رشته مطالعات ترجمه عربی / دراسات الترجمه مطالعات ترجمه چیست؟

نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه
برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید
نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , امیر ارسلان یار احمد زهی ,
چکیده

کتاب جستاری در نظریه های ترجمه (2010)، نوشته آنتونی پیم، مدیر دوره های تحصیلات تکمیلی رشته ترجمه و مطالعات میان فرهنگی در دانشگاه رویرا ویرجیلی تاراگونای اسپانیا است. این کتاب تحلیلی جامع از الگوهای پایه و معاصرنظریه های غربی ترجمه را ارائه می کند. کتاب حاضر با بررسی رویکردهای زبانی سنتی قرن بیستم شروع می شودو با بررسی روش استفاده شده در ترجمه ها به منزله مدل های پسامدرن، مطالعات فرهنگی و جامعه شناختی؛ همراه با افزایش دامنه ترجمه جدای از مفاهیم غربی به پایان می رسد. الگوهای مرکزی مطرح شده در این کتاب و نظریه های مرتبط به ترتیب شامل الگوهای تعادل، هدف، توصیف، عدم اطمینان، بومی سازی و ترجمه فرهنگی می باشند. لازم به ذکر است که با مطالعه کتاب خوانندگان به جستجوی نظریه های مختلف و مد نظر قرار دادن نقاط قوت و کاربردهای ضمنی آنها در متون ترجمه ترغیب می شوند. کتاب بر این اساس که از یک فرد، مترجمی کارآزموده بسازد، طراحی نشده، بلکه صرفا برای فعالیت های دانشگاهی و آکادمیک در سطح پیشرفته نگاشته شده است. ایده اصلی در این کتاب این مورد است که تمامی نظریه ها باید به یک مشکل اصلی یعنی ایجاد تعادل پاسخ دهند. برای بررسی و افزایش آگاهی ها در ارتباط با این که ترجمه چه می تواند باشد، به بحث کردن در بین الگوها پرداخته شده است.بطور کلی باید افزود که الگوی تعادل طبیعی مشکلات اساسی ترجمه را کنار هم گردآوری می نماید و سایر الگوها، تلاش در زمینه پاسخگویی به مشکلات مطرح شده در الگوی تعادل طبیعی را دارند.همچنین باید به این مورد اشاره کرد که کتاب مذکور به طور کلی دارای نثری با ساختار های دستوری نسبتا پیچیده است.کتاب حاضر منبع مطالعه ی مهمی برای دانشجویان و پژوهشگران مطالعات ترجمه، زبانشناسی رایانه ای و مطالعات فرهنگی و زبانشناسی کاربردی است. با این وجود، این کتاب برای دانشجویان دوره های پیشرفته مترجمی و مطالعات ترجمه نگاشته شده است، چرا که ایشان را از منظری جدید و انتقادی با دیدگاه های اندیشمندان فرهنگ، زبان فلسفه، ادبیات و ترجمه آشنا خواهد کرد.
کلمات کلیدی
, نظریه های ترجمه, تعادل, الگوی هدف, مفهوم عدم اطمینان, بومی سازی, الگوی ترجمه

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *