ترجمه فارسی اشعار عربی سعدی / ترجمه بخشی از شعر عربی سعدی به فارسیترجمه فارسی اشعار عربی سعدی / ترجمه بخشی از شعر عربی سعدی به فارسی

 پیدایش شعر آزاد عربی و ویژگی های آن

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید
نویسندگان:  پیرانی شال علی*

* دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

شعر آزاد به عنوان راهکاری نوین برای به تصویرکشیدن احساسات شعرا از اهمیت به سزایی برخوردار است. میان ناقدان، اختلاف دیدگاه فراوانی درباره تاریخ دقیق پیدایش آن و عیب ها و برتری های آن در مقایسه با شعر سنتی وجود دارد. برخی عقیده دارند شعر آزاد زبان عربی ریشه در موشح – نوعی شعر عامیانه که در آندلس پیدا شد – دارد. عده ای دیگر معتقدند ریشه شعر آزاد به «بند» – اگرچه پیدایش دقیق بند نیز مشخص نیست – می رسد، چون شاعر هم در بند و هم در شعر آزاد اختیار دارد که تفعیله های شعر را برحسب مفهوم مورد نظر خویش کم و زیاد کند. دسته سوم ناقدان بر این عقیده اند که شاعران مهجر منادی تغییر و تحول در شعر عرب از لحاظ مفهوم و وزن و بحرهای عروضی می باشند. به هرحال همه تلاش ها به شعر مشهور «الکولیرا» خانم دکتر نازک الملائکه شاعره معاصر عراقی و یا قصیده «هل کان حبا» دیگر شاعر معاصر عراقی یعنی بدر شاکر السیاب منتهی می شود و این دو به عنوان پیشگامان شعر آزاد عربی مطرح می شوند، برخی نازک الملائکه را به عنوان نخستین پیشگام و دسته ای دیگر بدر را اولین سراینده شعر آزاد عربی به شمار می آورند. از مهم ترین ویژگی های شعر آزاد عربی می توان به موارد زیر اشاره کرد: قدرت شاعر در کوتاه و بلندی مصراع ها و آزادی خیال، وحدت و هماهنگی ساختمان، شایستگی برای نقل آثار عربی.

کلید واژه: شعر آزاد، شعرا، ادبیات معاصر عرب، نوآوری

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *