منظور شناسیکاربردشناسی چیست

کاربردشناسی چیست

کاربردشناسی (به انگلیسی Pragmatics) که به آن منظورشناسی نیز می گویند، حوزه ای از علم زبان شناسی است که به بررسی معنی مورد نظر گوینده در مقابل معنی واژه یا جمله می پردازد. تعریف جامع کاربردشناسی، معنی در تعامل است که بر اساس آن، معنی نه همان صورت ذاتی موجود در کلمات است و نه آنچه که توسط گویندگان تولید یا از طریق شنوندگان تفسیر می شود، بلکه تولید معنا یک فرایند پویاست که شامل تبادل معنی میان گوینده، شنونده و بافت گفته و نیز در برگیرنده معنای بلاقوه گفته ها می شود.بنا بر نظر برخی دیگر از زبان شناسان، کاربرد شناسی به بررسی کاربرد زبان در جریان گفتار و علائم ویژه ای می پردازد که به نقش زبان در گفتمان توجه دارد. معهذا این شاخه از علم زبانشناسی، در عین حال دارای رویکردهای گفتمان محور، ارتباطی و اجتماعی است. زبان در این شاخه از علم، مجموعه ای از نشانه های میان فردی است که نحوه به کارگیری آنها توسط قواعدی خاص مشخص می گردد.

کاربردشناسی چیست ؟ منظور شناسی – تعریف کاربردشناسی – پاره گفتار بافت متن گفتمان

پاره گفتار چیست

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *