فیزیوتراپی سپپهران قممراکز درمانی قم

آدرس و شماره تلفن مراکز درمانی استان قم – سونوگرافی – بیمارستان ها و …

منبع : درمان طب
* لیست درمانگاه‌ ها و کلینیک‌ و پلی کلینیک‌ استان قم*
*نام درمانگاه‌*     *تلفن*     *آدرس*
درمانگاه حضرت زینب(س)     ۲۱۸۲۶۱۱     امام
درمانگاه مرکز بهداشت     ۶۶۳۲۰۷۰     خ امام ۲۰شهید بهشتی
درمانگاه ایرانیان     ۷۷۲۹۴۹۴     خ ۱۹دی روبروی ک۴۰پ۵۱۹
درمانگاه امیرالمومنین     ۷۷۴۴۱۳۵-۷     خ انقلاب جنب حسینه نجفیهاک۳
درمانگاه امام صادق ع     ۸۸۴۴۰۴۰-۲     خ نیروگاه ابتدای بلوار شاهد
درمانگاه امام سجاد ع     ۸۸۲۵۹۷۰     خ نیروگاه روبروی اداره برق
درمانگاه ابوریحان     ۲۹۲۰۲۴۲     خ ۴۵م صدوق نبش ک۵۳
درمانگاه آل مرتضی ع     ۷۷۶۵۱۷۲-۳     مجتمع آیت الله شاهرودی
درمانگاه آرمان     ۲۸۵۱۱۹۳     بلوار الغدیر روبروی دارایی نبش ک ۱۴
درمانگاه۲۲بهمن     ۲۹۲۷۰۰۱     ۲۴-بلوار امین ک شماره ۲۰
درمانگاه شفا     ۲۸۰۹۵۹۲-۵     پردیسان خ لاله لاله۹
درمانگاه دی     ۷۷۱۰۷۷۱     خ۱۹ دی مقابل تالار طاووس
درمانگاه خاتم     ۲۹۰۰۱۰۷-۹     م صدوقی جنب داروخانه
درمانگاه حضرت معصومه     ۷۷۴۱۴۳۹     خ آستانه جنب حرم
درمانگاه حضرت ابوالفضل ع     ۸۸۴۰۱۵۳     خ امامزاده ابراهیم بعداز ۲۰م مطهری
درمانگاه پردیسان     ۲۸۰۶۳۳۰-۶۰-۵۰     پردیسان بلوارفرهنگ فرعی دوم
درمانگاه کلینیک ویژه     ۷۷۵۲۰۲۸     خ ۱۹دی
درمانگاه۱۲ فروردین     ۶۶۳۵۲۲۲     خ خاکفرج پشت وادی السلام
درمانگاه نور     ۷۲۲۲۲۴۴-۵     آذر میدان پلیس
درمانگاه مهراد     ۶۶۰۹۱۸۵     خ ۲۰م شهید بهشتی روبروی ۱۰م امیرالمومنین
درمانگاه مهر     ۶۶۶۴۰۱۰-۶۶۶۴۰۱۲     خ امام م شهید زین الدین جنب داروخانه دکتر یزدیان
درمانگاه معراج     ۸۷۵۴۰۰۴-۵     امام زاده ابراهیم انتهای قلعه کامکار
درمانگاه مصلی     ۷۸۳۲۷۴۷-۷۷۴۲۶۹۴     خ صفائیه جنب مصلی
درمانگاه خدمه اهلبیت ع     ۷۷۱۷۵۵۲-۷۷۵۸۶۰۹     خ۵۵م عمار یاسر تقاطع ۷م ک۲۷
درمانگاه دارالشفا حضرت مهدی ع     ۷۲۵۳۲۹۹-۷۲۵۵۰۸۴     جمکران
درمانگاه دارالشفاء آل محمد     ۶۶۱۱۶۴۴-۶۶۰۹۹۰۰     امام بعد از م امام جنب سپاه
درمانگاه سید الشهدا     ۶۷۰۸۵۴۵     خ۷تیربین ک ۱۲و ۱۴مقابل بانک تجارت ساختمان شهید هندویان
درمانگاه شاهد     ۸۹۰۶۱۶۰     نیروگاه جواد الائمه ع پاسداران غربی
درمانگاه شهید فتاحی     ۶۶۰۸۳۵۴     خ امام ۲۰متری شهید بهشتی روبروی مخابرات
درمانگاه فاطمه الزهرا س     ۷۷۳۳۸۹۹     خ دروشهر ک۲۹پ۱۱۵
درمانگاه فاطمیه (سلامت)     ۷۷۱۷۳۳۱-۷۷۲۳۸۰۰     خ باجک ک۴۱
درمانگاه فرهنگیان آموزش و پرورش     ۷۷۲۷۶۸۸     خ۱۹ دی فلکه باجک روبروی استانداری
درمانگاه قائم     ۷۲۳۶۲۱۵     خ کلهربعد ازم مجیدیه روبروی مسجد منتظر
درمانگاه قرآن وعترت     ۷۷۴۱۵۲۵-۶     خ حجتیه مقابل مدرسه حجتیه
درمانگاه حرمی     ۷۷۴۴۱۰۹     خ ارم ک ۱۶
درمانگاه دندانپزشکی مهرگان     ۰۲۵۳۶۷۰۵۵۵۷     قم میدان سعیدی خیابان هفت تیر کوچه ۱
کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی سینا     ۰۲۵-۳۷۷۴۵۶۴۶     قم بلوار نیایش نبش کوچه ۳

* لیست رادیولوژی ها و سونوگرافی های استان قم*
*نام رادیولوژی*     *تلفن*     *آدرس*
رادیولوژی امام صادق ع     ۸۸۴۴۰۴۰-۲     خ نیروگاه ابتدای بلوار شاهد
رادیولوژی بقیه الله
رادیولوژی دحضرت معصومه     ۷۷۴۱۴۳۹     خ آستانه جنب حرم
رادیولوژی غرضی
رادیولوژی-دارالشفا حضرت مهدی ع     ۷۲۵۳۲۹۹-۷۲۵۵۰۸۴     جمکران
رادیولوژی-قرآن وعترت     ۷۷۴۱۵۲۵-۶     خ حجتیه مقابل مدرسه حجتیه
رادیولوژی پارس     ۶۶۰۲۷۳۲     م سعیدی خ امام ک امیر کبیر
رادیولوژی پرتو طب آزما     ۶۶۱۷۳۶۷     خ امام موسی صدر روبروی پل
رادیولوژی پویا     ۷۷۴۸۹۱۱     خ صفائیه ساختمان پویا
رادیولوژی آریا     ۶۶۳۷۲۰۹     خ امام ک۴۸
رادیولوژی صبا     ۷۷۱۱۵۱۵     خ ۴۵م عمار یاسر زیرزمین مطب دکتر کرمانی
رادیولوژیکیمیا     ۲۹۳۲۴۸۵     بلوار امین ک۷
رادیو لوژی بیمارستان علی ابن ابیطالب ع     ۲۱۳۸۷۳۵-۲۱۳۸۷۳۶     خ بوعلی
رادیولوژی گلپایگانی     ۶۱۶۱۱۱۱-۵     خ مولوی
دکتر فاطمی تبار     ۷۷۴۳۶۲۱     صفاییه ک سپاه بعدک مسجد پ۱۲
آل محمد-رادیولوژی     ۶۶۱۱۶۴۴-۶۶۰۹۹۰۰     امام بعد از م امام جنب سپاه
رادیولوژی ایزدی     ۷۲۱۱۳۰۱-۵     خ آذر بعد ازپمپ بنزین
رادیولوژی ولی عصر     ۲۸۸۴۳۱۰-۶     یزدانشهر فلکه یزدانشهر
رادیولوژی نکوئی     ۷۱۱۸۱     خ آذر فلکه نکوئی
رادیولوژی کامکار     ۷۷۱۳۵۱۱-۴     خ باجک
رادیولوژی شهیدبهشتی     ۶۱۲۲۰۰۰     فلکه آزادگان
رادیولوژی حضرت معصومه     ۶۶۵۱۸۰۱-۹     خ امام جنب مسجد امام حسن عسگری
سونوگرافی آریا     ۶۶۳۷۲۰۹     خ امام ک۴۸
سونوگرافی امام صادق ع     ۸۸۴۴۰۴۰-۲     خ نیروگاه ابتدای بلوار شاهد
سونوگرافی بقیه الله
سونوگرافی حاجیان           خ بلوار امین ک۷
سونوگرافی دحضرت معصومه     ۷۷۴۱۴۳۹     خ آستانه جنب حرم
سونوگرافی غرضی
سونوگرافی فرهنگیان آموزش و پرورش     ۷۷۲۷۶۸۸     خ۱۹ دی فلکه باجک روبروی
استانداری
سونوگرافی کیمیا     ۲۹۳۲۴۸۵     بلوار امین ک۷
سونوگرافی نسیم     ۲۹۳۱۸۳۷     بلوارامین ک۱۰
سونوگرافی-پرتو طب آزما     ۶۶۱۷۲۰۷     خ خاکفرج روبروی پل شهید رجائی
سونوگرافی-درمانگاه‌ دارالشفا حضرت مهدی ع     ۷۲۵۳۲۹۹-۷۲۵۵۰۸۴     جمکران
سونوگرافی-قرآن وعترت     ۷۷۴۱۵۲۵-۶     خ حجتیه مقابل مدرسه حجتیه
سعیدخسروی     ۲۹۱۹۹۱۹     م شهیدصدوقی ساختمان خاتم ط۴
دارالشفاء آل محمد-سونوگرافی     ۳۶۶۱۶۹۷۳     امام بعد از م امام جنب سپاه
سونوگرافی پارس     ۶۶۰۲۷۳۲     م سعیدی خ امام ک امیر کبیر
سونوگرافی نکوئی     ۷۱۱۸۱     خ آذر فلکه نکوئی
سونوگرافی کامکار     ۷۷۱۳۵۱۱-۴     خ باجک
سونوگرافی شهیدبهشتی     ۶۱۲۲۰۰۰     فلکه آزادگان
سونوگرافی حضرت معصومه     ۶۶۵۱۸۰۱-۹     خ امام جنب مسجد امام حسن عسگری
سونوگرافی پویا     ۷۷۴۸۹۱۱     خ صفائیه ساختمان پویا
سونوگرافی صبا     ۷۷۱۱۵۱۵
علی اصغر ملائی     ۶۶۲۴۰۵۰     م سعیدی ساختمان میلاد
مریم ابراهیمی     ۷۸۳۸۳۹۵     خ صفائیه بلوارنیایش جنب داروخانه کاویانی
سونوگرافی ولی عصر     ۲۸۸۴۳۱۰-۶     یزدانشهر فلکه یزدانشهر
سونوگرافی گلپایگانی     ۶۱۶۱۱۱۱-۵     خ مولوی
سونوگرافی ایزدی     ۷۲۱۱۳۰۱-۵     خ آذر بعد ازپمپ بنزین
سونوگرافی بیمارستان علی ابن ابیطالب ع     ۲۱۳۸۸۷۱     خ بوعلی

* لیست مراکز سی تی اسکن (CT. SCAN)‌ استان قم*
*نام سی تی اسکن*     *تلفن*     *آدرس*
سی تی اسکن نکوئی     ۷۱۱۸۱     خ آذر فلکه نکوئی
سی تی اسکن کامکار     ۷۷۱۳۵۱۱-۴     خ باجک
سی تی اسکن گلپایگانی     ۶۱۶۱۱۱۱-۵     خ مولوی
CTscanپرتوطب آزما     ۶۶۱۷۲۰۷     خاکفرج روبروی پل شهید رجائی
* لیست دندانپزشکان‌ استان قم*
*نام دندانپزشک : دکتر*     *تلفن*     *آدرس*
محسن ابراهیمی     ۲۹۲۶۴۵۳     بلوار امین روبروی ۴۵ م صدوق ک۷
مجید احمدی     ۲۹۳۷۱۰۰     خ ۴۵ م صدوق بعد از جهان بینی طبقه فوقانی داروخانه دکتر صادقی
علی مومن پور     ۷۷۱۴۴۰۰     خ باجک ربروی مدرسه امیر کبیر
علی اکبر باقری ده نوئی     ۶۶۲۲۹۸۴     ابتدای خ ۷ تیر کوی شماره ۱
علی اصغر رحیمی     ۷۸۳۲۳۸۸     خ دورشهرک۶پ۵۲
عباس نجفی مطلق     ۸۹۰۴۰۲۰     خ امامزاده ابراهیم ک۴۳پ۳
سید ناصر حسینی     ۷۷۴۹۹۳۳     خ دورشهر روبروی سینما تربیت ساختمان صبا
زینب محبی فردوئی     ۷۸۳۵۸۶۱     خ دور شهر نبش ک۱۶
رسول آفرین زاده     ۷۷۳۷۲۷۱     خ صفائیه روبروی پاساژ زمرد پ۵۸۷
حمید بهشتی     ۶۶۰۶۷۱۴     ابتدای بلوار نیرو هوائی ک ۲
حسین رحمتی     ۲۹۰۲۰۳۱     بلوار جمهوری م سپاه ساختمان جمهوری
جعفر عبداللهی     ۶۶۳۱۳۱۹     م سعیدی بلوار نیرو هوائی جنب موسسه مالی ساختمان کیمیا
امید سیاه مرگویی     ۷۷۴۳۵۸۲     خ ارم جنب داروخانه نصر
احسان ذاکر     ۸۸۲۶۹۷۷     خ امامزاده ابراهیم نبش کوی ۳۱
ابراهیم نظری     ۶۶۱۳۶۱۶     میدان سعیدی هفت تیر پ ۱۹
پگاه وفائی     ۷۷۴۷۵۳۳     میدان شهید صدوقی ابتدای عطاران ساختمان پزشکان باران
یوسف صمدی زاده     ۷۸۳۱۵۷۸     خ صفائیه روبروی آموزش و پرورش
مهدی رضوانی     ۲۹۱۵۵۵۸     بلوار امین کوچه ۷
مهدی توکلی تبار     ۷۸۳۰۵۸۷     خ صفائیه ک ۲۸ ساختمان پارس
منیره زارع     ۶۶۳۳۷۷۰     م سعیدی طبقه فوقانی موسسه مهر
محمدعلی نادعلی     ۶۷۰۲۵۰۰     م سعیدی ابتدای بلوار نیرو هوائی ساختمان رازی
محمد رضا اسماعیلی     ۷۸۳۰۸۰۸     دورشهر ک ۶پ۵۲
محمد سلطانی     ۷۷۱۲۰۰۵     خ باجک میدان جهاد نبش شهرداری پ۴۰
محمدباقرمحقق     ۷۷۰۴۸۰۵     ۴۵ متری عمار یاسرک۸پ۲۵۸

* لیست آزمایشگاه های ‌ تشخیص طبی استان قم*
*نام ازمایشگاه lab*     *تلفن*     *آدرس*
آزمایشگاه -امیرالمومنین     ۷۷۴۴۱۳۵-۷     خ انقلاب جنب حسینه نجفیهاک۳
آزمایشگاه -قرآن وعترت     ۷۷۴۱۵۲۵-۶     خ حجتیه مقابل مدرسه حجتیه
آزمایشگاه نکوئی     ۷۱۱۸۱     خ آذر فلکه نکوئی
آزمایشگاه کامکار     ۷۷۱۳۵۱۱-۴     خ باجک
آزمایشگاه پارس     ۸۸۳۳۵۹۸     خ امامزاده ابراهیم م معصومیه
آزمایشگاه پاستور     ۶۶۰۱۳۶۳     میدان سعیدی کوی فرهنگ
آزمایشگاه پردیسان     ۲۸۰۶۳۳۰-۶۰-۵۰     پردیسان بلوارفرهنگ فرعی دوم
آزمایشگاه پلاسما     ۲۹۲۷۰۶۰     خ دورشهر ک ۱۰مجتمع بهاران ط ۱
آزمایشگاه پویا     ۶۶۶۲۹۱۷     خ امام م شهید زین الدین
آزمایشگاه آرمان     ۷۷۱۶۶۳۳     خ ۱۹دی روبروی تالار طاووس
آزمایشگاه الغدیر     ۸۸۵۱۳۰۹     خ نیروگاه نرسیده به میدان
آزمایشگاه امام سجاد ع     ۸۸۲۵۹۷۰     خ نیروگاه روبروی اداره برق
آزمایشگاه امام صادق     ۸۸۴۴۰۴۰-۲     خ نیروگاه ابتدای بلوار شاهد
آزمایشگاه امین     ۷۷۴۰۷۸۳     خ صفائیه کوی بیگدلی
آزمایشگاه ایران     ۲۹۳۵۱۴۰-۲۹۰۴۲۶۵     بلوار امین کوچه ۷ پ۱۵
آزمایشگاه بقیه الله
آزمایشگاه بوعلی     ۷۷۴۹۰۵۱     خ صفائیه ک ۳۴ ساختمان پزشکان بوعلی
آزمایشگاه جراحی محدود فارابی     ۷۷۶۰۴۰۱-۲     ۵۵م عماریاسرک۱۸
آزمایشگاه حضرت ابوالفضل     ۸۸۴۰۱۵۳     خ امامزاده ابراهیم بعداز ۲۰م مطهری
آزمایشگاه حکیم     ۸۸۵۴۰۴۰     خ شاهد شرقی نبش کوچه ۳۲
آزمایشگاه خدمه اهل بیت ع     ۷۷۱۷۵۵۲-۷۷۵۸۶۰۹     خ۵۵م عمار یاسر تقاطع ۷م ک۲۷
آزمایشگاه دانش     ۷۷۰۵۲۲۶     خ۱۹ دی روبروی بیمارستان کامکار
آزمایشگاه حضرت معصومه     ۶۶۵۱۸۰۱-۹     خ امام جنب مسجد امام حسن عسگری
آزمایشگاه درمانگاه قائم     ۷۲۳۶۲۱۵     خ کلهربعد ازم مجیدیه روبروی مسجد منتظر
آزمایشگاه درمانگاه نور     ۷۲۲۲۲۴۴-۵     آذر میدان پلیس
آزمایشگاه دی     ۷۷۱۶۶۳۶     خ آذر پ ۱۵ روبروی بیمارستان ایزدی
آزمایشگاه رازی     ۶۶۰۰۱۷۹     میدان مطهری
آزمایشگاه زکریا     ۶۶۰۱۶۹۰     خ امام روبروی ۸ م لوله
آزمایشگاه سینا     ۸۸۲۸۸۷۲     خ نیروگاه خ جوادالائمه پ ۶
آزمایشگاه شفاء     ۷۷۲۸۵۱۶     خ آذر نرسیده به نکوئی ک۷۲
آزمایشگاه شهید فتاحی     ۶۶۰۸۳۵۴     خ امام ۲۰متری شهید بهشتی روبروی مخابرات
آزمایشگاه غرضی
آزمایشگاه فاطمه الزهرا     ۷۷۳۳۸۹۹     خ دروشهر ک۲۹پ۱۱۵
آزمایشگاه فرهنگیان آموزش وپرورش     ۷۷۲۷۶۸۸     خ۱۹ دی فلکه باجک روبروی استانداری
آزمایشگاه قائم     ۶۶۲۲۹۲۲     خ ۲۰ م شهیدبهشتی بعد از ۱۰ م امیرالمومنین
آزمایشگاه کیمیا     ۶۷۰۲۲۱۲     ۷تیر پ ۱۹
آزمایشگاه مرکز بهداشت     ۶۶۰۰۰۱۷     خ امام ۲۰م شهیدبهشتی
آزمایشگاه مصدق     ۶۶۱۹۶۱۹     خ۷تیر ک۷ پ ۱۲و ۱۴
آزمایشگاه نور     ۲۹۱۳۸۴۲     خ ۴۵م صدوق بعداز ۲۰م امام حسین
آزمایشگاه ولی عصر عج     ۲۹۲۰۰۱۲     خ ۴۵ م صدوق فلکه زنبیل آباد ساختمان باران
آزمایشگاه-دارالشفا حضرت مهدی ع     ۷۲۵۳۲۹۹-۷۲۵۵۰۸۴     جمکران
آل محمد-آزمایشگاه     ۶۶۱۱۶۴۴-۶۶۰۹۹۰۰     امام بعد از م امام جنب سپاه
آزمایشگاه گلپایگانی     ۶۱۶۱۱۱۱-۵     خ مولوی
آزمایشگاه ایزدی     ۷۲۱۱۳۰۱-۵     خ آذر بعد ازپمپ بنزین
آزمایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب ع     ۲۱۳۸۷۳۵-۲۱۳۸۷۳۶     خ بوعلی
آزمایشگاه حضرت معصومه     ۶۶۵۱۸۰۱-۹     خ امام جنب مسجد امام حسن عسگری
آزمایشگاه شهیدبهشتی     ۶۱۲۲۰۰۰     فلکه آزادگان

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *