معما به عربی با جوابمعما به زبان عربی

چیستان عربی با جواب

چیستان عربی با جواب
ما هو الشی الذی یخترق الزجاج ولا یکسره ؟

الجواب: الضوء

آن چیست که از شیشه عبور می کند اما آن را نمی شکند. جواب : نور

ما هو الشی الذی لا یدخل الإ إذا ضرب على رأسه ؟

المسمار

آن چیست که فقط باید توی سرش بزنی که وارد شود. جواب: میخ

ما هی التی تحرق نفسها لتفید غیرها ؟

الشمعه

آن چیست که خودش می سوزد تا به دیگران فایده برساند . جواب شمع

ما هو الشی الذی اسمه على لونه ؟

البیضه

ما هو الشی الذی کلما زاد نقص ؟

العمر

ما هو الشی الذی یتکلم جمیع لغات العالم ؟

صدى الصوت

ما هو الشی الذی کلما أخذت منه کبر ؟

الحفره

ما هو أهون موجود و أعز مفقود ؟

الماء

 

هو ابن الماء . وإذا وضع فیه الماء مات … فماذا یکون ؟

الماء

من هو الذی ینام مرتدیا حذاءه لا یفارقه ؟

الحصان

ماهو الشیئ الذی یحیا أول الشهر ویموت أخره ؟

القمر

ماهو الباب الذی لایمکن فتحه ؟

الباب المفتوح

ماهو أسم الشهر الذی أذا حذفت أوله هرب ؟

صفر

ماهو الشئ الذی یجری ولا یمشی ؟

النهر

من أی شئ نأخذ السکر ؟

من السکریه

من أین یشرب سکان أهل النیل ؟

من الحنفیات

ماهو الشئ الذی یشبه نصف القمر ؟

نصفه الثانی

شئ أوله عین وأخره لی ؟

علی

أرجله من حطب ورأسه من ذهب ؟

القمح

ماهو الشئ الذی له خمس أصابع دون لحم وعظم ؟

القفاز

ماهو الشئ الذی یبکی بلا عینین ویمشی بلا رجلین ؟

السحاب

ماهی العرو التی بین جبلین ؟

الؤ لؤ

من هو أغنى الناس ؟

من قنع بماتیسرله

ماهو مفتاح الصلاه ؟

الوضوء والتکبیر

ماهو مفتاح الحج ؟

الأحرام

ماهو مفتاح البر ؟

الصدقه

ماهو مفتاح الفلاح ؟

التقوى

ماهو مفتاح الأجابه ؟

الدعاء

ماهی نهایه الجنه ؟

تاء مربوطه

من هو أضعف الناس ؟

من ضعف عن کتمان سره

ترى کل شئ ولیس له عیون ؟

المراه

من هو أقوى الناس ؟

من یمسک نفسه عند الغضب

شئ أذا لمسته صرخ ؟

الجرس

ماهو الشئ الذی نرمیه بعد العصر ؟

البرتقال

ماهو الشئ الموجود فی کل شئ ؟
الأسم

قوس بلا سهم ولا وتر ؟

قوس قزح

یکتب ولا یقرأ فما هو ؟

القلم

ماهو أهون الموجود وأغلى المفقود ؟

الماء

ماهو الشئ الذی له سنان ولا یعض ؟

المشط

ماهو الشئ الذی أسمه على لونه ؟

البیض

ماهی اطول سوره فی القران الکریم.؟

البقره

ماهو الشئ الذی لاتحب ان تلبسه وان لبسته لاتراه؟

الکفن

ماهو الشئ الموجود فی کل شئ؟

الاسم

ماهو الشئ الذی تراه باللیل ثلاث مرات وفی النهار مره واحده؟

اللام

یسیر بلا رجلین ولا یدخل الا بالاذنین؟

الصوت

ثلاثه عبروا الجسر الاول راى الجسر ومشلى علیه والثانی راى الجسر ولم یمش علیه والثالث لم یرى الجسر ولم یمش علیه کیف ذلک؟

امراه حامل مع ابنها الصغیر الذی تحمل على کتفها

من الذی یرى عدوه وصدیقه بعین واحده؟

الاعور

من الانسان الذی قتل سدس سکان العالم؟

قابیل قتل اخاه هابیل وکان عدد سکان الارض۶

ماهو الشئ الذی کلما زاد نقص؟

العمر

ما هو الشئ الذی یکون اخضر فی الارض واسود فی السوق واحمرفی البیت؟

الشای

ماهو الشئ الذی له اسنان ولا یعض؟

المشط

ماهو الشئ الذی تاکل منه مع انه لایؤکل؟

الصحن

ماهو الشئ الذی یکتب ولا یقرا؟

القلم

ماهو الشئ ان غلیته جمد؟

البیض

ماهو الحیوان الذی یحک اذنه بانفه؟

الفیل

ماهو الشئ الذی کلما کثر لدینا غلا وکلما قل رخص؟

العقل

ماهی التی تاکل ولا تشبع؟

النار

ماهو الشئ الذی کلما اخذت منه کبر؟

الحفره

ماهو الشئ الذی یوجد فی وسط باریس؟

حرف الراء

ماهو البیت الذی لیس له ابواب ولانوافذ؟

بیت الشعر

من هو الذی مات ولم یولد؟

ادم “علیه السلام ”

ماهو الشئ الذی له اربعه ارجل ولایستطیع المشی؟

الکرسی

ماهو الشئ الذی یستحیل کسره؟

المبتدا

این یقع البحر الذی لایوجد به ماء؟

على الخریطه

ماهو القبر الذی سار بصاحبه؟

الحوت بسیدنا یونس

ماهو الشئ الذی ینبض بلا قلب؟

الساعه

چیستان عربی با جواب

امراه عقیم فهل تنجب ابنتها اطفال ام تکون مثل امها؟

الام عقیم لاتنجب اطفال فهی لیس لها بنت اساسا

اکلت الفلفل فتفلفل فمی کم فاء فی ذلک؟

لایوجد فاء فی ذلک

اخت خالک ولیست خالتک فمکن تکون؟

امک

ماهو الشئ الذی یمشی ویقف ولیس له ارجل؟

چیستان عربی با جواب

الساعه
چیستان یا چیست آن (به عربی: لغز) به معنی پیچیده [۱] و به اصطلاح کلامی است موزون، که دلالت بر ذات شیئی از اشیا با ذکر خواص و لوازم آن شیء[۲] دارد. شعر یا نثر یا کلامی است که در آن، با بیان نشانه‌ها و ویژگیها و مشخصات چیز معین یا توصیف آن چیز (بی آنکه از آن نامی برده شود) آن را از شخص مقابل مورد پرسش قرار می‌دهند و منظور از آن در واقع نوعی هوش آزمایی یا مسابقه است و چون اغلب با کلمه «چیست آن» آغاز می‌شود به آن «چیستان» می‌گویند.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “معمای عربی همراه با جواب”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *