برچسب: ادبیات تطبیقی

ترجمه اشعار نزار قبانی 0

بررسی تطبیقی شعر نزار قبانی و شاملو

بررسی تطبیقی شعر نزار قبانی و شاملو بررسی ویژگی‌های شعری شاملو و نزار قبانی با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید چکیده آنچه...

بغداد و قرطبه در ادبیات عربی 0

تأثیر حافظ بر غرب

تأثیر حافظ بر غرب حافظ در ادبیات غرب؛ مطالعه موردی تأثیر اشعار حافظ بر گوته دانلود فایل کامل مقاله از اینجا همچنین بخوانید: ترجمه تابوهای زبانی نویسندگان ناهید جعفری دهکردی ۱ مریم شهریار ۲...