برچسب: ادبیات تطبیقی

ترجمه اشعار نزار قبانی ۰

بررسی تطبیقی شعر نزار قبانی و شاملو

بررسی تطبیقی شعر نزار قبانی و شاملو بررسی ویژگی‌های شعری شاملو و نزار قبانی با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن ارزیابی ترجمه عربی بر اساس مدل گارسس Read برای دانلود...

بغداد و قرطبه در ادبیات عربی ۰

تأثیر حافظ بر غرب

220{icon} {views}تأثیر حافظ بر غرب حافظ در ادبیات غرب؛ مطالعه موردی تأثیر اشعار حافظ بر گوته ارزیابی ترجمه عربی بر اساس مدل گارسس Read دانلود فایل کامل مقاله از اینجا همچنین بخوانید: ترجمه تابوهای...

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com