ماه: می 2021

همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی

همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی تاریخ برگزاری: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۰ دی ۱۴۰۰ تلفن: ۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳ فکس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۴۹۳ آدرس دبیرخانه:…